نشر عطران: کتاب مدیریت تلفات آب (نویسنده: عادل علاف صالحی)

0

پیشگفتار

مجموعه­ای که پیش رو دارید، ترجمه کتاب WATER LOSS CONTROL (2008 یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های منتشره توسط انتشارات McGraw-Hill است. هدف و ساختار کتاب، در فصل اول تشریح شده ولی به‌طور خلاصه می­توان گفت معرفی و شناساندن مؤلفه­های تلفات آب و روش‌های مقابله با آن در ۲۲ فصل مستقل تبیین گردیده است. عمده مخاطبین کتاب، بهره‌برداران سیستم­های آبرسانی و اساتید رشته­های مهندسی آب می­باشند. نمودارها و جداول ارائه شده در فصول، می­توانند به عنوان مرجع مورد استفاده بهره­برداران، پژوهشگران و دانشجویان قرار گیرند.

فهرست مطالب

فصل ۱          مقدمه    ۱

فصل ۲         مدیریت تلفات آب: بحث نخست قرن بیست و یک    ۵

فصل ۳         درک انواع تلفات آب    ۲۱

فصل ۴         مدیریت تلفات آب در ایالات متحده و جهان چه چیزهایی برای کنترل مشکل تلفات آب، مورد نیاز است؟    ۳۵

فصل ۵          مراحل و اجزای یک برنامه برای کنترل تلفات آب    ۵۷

فصل ۶          ارزیابی دقت کنتور مرجع    ۶۷

فصل ۷          ارزیابی تلفات آب – استفاده از ممیزی و شاخص‌های عملکرد استاندارد    ۸۳

فصل ۸         جمع‌آوری، قالب‌بندی و مدیریت داده    ۱۰۹

فصل ۹          شناسایی اقدامات اقتصادی برای مقابله با تلفات آب    ۱۱۷

فصل ۱۰        مدلسازی تلفات آب   ۱۳۷

فصل ۱۱        کنترل تلفات ظاهری – بازگرداندن درآمد از دست رفته و بهبود صحت داده‌های مصرف   ۱۷۱

فصل ۱۲         کنترل تلفات ظاهری – خطای کنتور   ۱۸۹

فصل ۱۳        کنترل تلفات ظاهری ناشی از خطای انتقال داده و به کمک اصول اندازه گیری پیشرفته   ۲۱۹

فصل ۱۴        کنترل تلفات ظاهری – ناشی از خطاهای موجود در صدور صورت‌حساب   ۲۴۷

فصل ۱۵         کنترل تلفات ظاهری – مصرف غیرمجاز   ۲۶۹

فصل ۱۶         کنترل تلفات واقعی در محل – اکتشاف پیشگیرانه نشت   ۲۸۳

فصل ۱۷         کنترل تلفات واقعی – کیفیت و سرعت عمل در تعمیر نشت‌ها   ۳۲۹

فصل ۱۸        کنترل تلفات واقعی – مدیریت فشار   ۳۳۵

فصل ۱۹         کنترل تلفات واقعی – مدیریت زیرساخت   ۳۸۷

فصل ۲۰         برنامه‌های اثربخشی آب   ۳۹۵

فصل ۲۱         استفاده از پرسنل داخلی یا پیمانکار و طراحی اسناد مناقصه   ۴۱۵

فصل ۲۲         مفاهیم مقدماتی هیدرولیک   ۴۲۹

نوبت چاپ: دوم

قیمت روی جلد:  ۱۹۰۰۰۰ ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی نشر عطران:             ۶۶۱۹۱۰۰۰ -۰۲۱

شماره تلگرام پشتیبانی (۲۴ ساعته): ۰۹۳۷۰۷۰۵۶۷۰

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
۰۲۱-۶۶۱۹۱۰۰۰
WWW.ATRANBOOK.IR

نظرات بسته اند