ناصر همت افزا: کتاب اصول بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب (انتشارات عطران)

0

بر پایه‌ شواهد تاریخی، هسته‌ اوّلیه‌ زندگی اجتماعی و اساس نخستین تمدن بشری در کنار رودخانه‌ها، دریاها و چشمه ‌سارها شکل گرفته است. افزایش جمعیت شهرها، پیشرفت صنایع، بالا رفتن سطح فرهنگ و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم جوامع مختلف، اهمیت و نیاز به آب را صد چندان نموده است.

همزمان با تحولات فوق، مشکلات مربوط به تولید فاضلاب و اثرات زیست محیطی ناشی از آن ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت. به همین منظور تفکر ایجاد شبکه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه‌ فاضلاب‌‌ بوجود آمد. از این رو زیرساخت های آب و فاضلاب جزء حیاتی ترین طرح‌های عمرانی کشورها هستند. تعیین و برآورد نیازهای آبی یک اجتماع به خصوص برای کشور ما که به لحاظ کمبود آب در تنگنا قرار دارد، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. میزان مصرف آب و تولید فاضلاب در اشکال مختلف تابع عوامل گوناگونی از قبیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی جامعه‌ مورد مطالعه بوده و ایجاب می‌نماید مطالعات وسیعی در باب شناخت خصوصیات مذهبی، آداب و سنن، اخلاقیات و توانایی‌های مردم جامعه، در نحوه‌ بهره‌برداری و شکل مناسب استفاده از آب، صورت پذیرد. در مطالعات مرتبط با طرح های فاضلاب عومل مختلفی از قبیل: دوره طرح، جمعیت سال هدف، میزان فاضلاب تولیدی، محدودیت های قانونی طرح، درجه تصفیه فاضلاب، نوع فرآیند، اقتصاد طرح و ارزیابی زیست محیطی دارای اهمّیت است.

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
۰۲۱-۶۶۱۹۱۰۰۰
WWW.ATRANBOOK.IR

نظرات بسته اند