عنوان مقاله: ارزیابی تامین کنندگان برون مرزی با تاکید بر شاخص های ریسک با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی عرفان طباخی قصبه ، صدیق منصور

0

عنوان مقاله: ارزیابی تامین کنندگان برون مرزی با تاکید بر شاخص های ریسک با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی   عرفان طباخی قصبه ، صدیق منصور

نویسندگان: عرفان طباخی قصبه – صدیق منصور

چکیده:

رمز موفقیت ماندن در صحنه رقابت، تمرکز بیشتر بر روی فعالیتها و اهداف اصلی سازمان می باشد. از دهه ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از مدیران سازمانهای بزرگ تصمیم گرفتند فعالیتهایی را که اهمیت استراتژیک چندانی برای سازمان ندارند، به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند. این پژوهش فرآیند ارزیابی تصمیم گیری‌های واردات قطعات ساخته شده به‌طور کامل یا واردات قطعات جزیی آنها و مونتاژ آنها در داخل کشور را مورد بررسی قرار میدهد. از آنجایی‌که این نوع تصمیم‌گیری‌ها با ریسک‌های متعدد مواجه است بایستی فرآیندی برای شناسایی این نوع ریسک‌ها و همچنین نحوه مواجه با آنها مورد توجه قرار گیرد تا حتی‌المکان اثرات این نوع ریسک‌ها در فرآیند تصمیم گیری کاهش یابد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران، کارشناسان و خبرگان شرکت ایدم تبریز با تجربه کاری بالای ۱۰ سال (۳۰ نفر) است و از آزمون T تک نمونه ای (نرم افزار SPSS) و ماتریس مقایسات زوجی گروهی (نرم افزار Expert Choice) جهت انتخاب شاخص‌ها و معیارهای انتخاب تامین‌کنندگان برون مرزی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا اهم ریسک‌های محیطی و سازمانی موثر بر انتخاب تامین‌کنندگان برون مرزی شناسایی سپس با در نظرگیری ماهیت چند معیاره بودن مسئله، از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) اهمیت ریسک‌ها جهت ارزیابی تامین‌کنندگان تحلیل شدند. با توجه به نتایج بدست آمده شاخصهای هزینه و کیفیت از ریسکهای تامین کننده و شاخصهای اقتصادی و سیاسی از ریسکهای محیطی بعنوان مهمترین عوامل انتخاب تامین‌کننده برون مرزی شرکت ایدم تبریز می باشد. لذا نتایج این پژوهش می‌تواند به صورت کاربردی برای کلیه سازمان‌های مرتبط با تامین‌کنندگان برون مرزی بکار گرفته شود.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۳۷۰۷۰۵۶۷۰ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

 

نظرات بسته اند