چاپ رایگان کتاب

آغاز بکار واحد ترجمه علمی گروه عطران: ویرایش فنی و ادبی صدور تأییدیه مقالات ISI

0

واحد ترجمه علمی گروه عطران با همراهی 115 تن از اساتید دانشگاه های ایران و خارج از کشور آغاز بکار نمود. اهم فعالیت های این واحد به شرح زیر می باشد:
– ترجمه  فارسی به انگلیسی مقالات جهت ارائه به ژورنال های با گرید ISI
– ویرایش فنی مقالات انگلیسی جهت ارائه به ژورنال های خارجی و همایش های داخلی و خارجی
– ویرایش ادبی مقالات انگلیسی جهت ارائه به ژورنال های خارجی و همایش های داخلی و خارجی
– ترجمه انگلیسی به فارسی متون علمی و مقالات Elsevier

شرایط همکاری:
1- ارسال فایل مقاله توسط متقاضی جهت ارزیابی و ارائه زمانبندی
2- امضای تعهدنامه مبنی بر اصالت متن و بر عهده گرفتن حقوق کپی توسط متقاضی
3- انجام و صدور تأییدیه به زبان انگلیسی به همراه هولوگرام و شماره سریال معتبر و قابل استعلام از طرف دانشگاهها و موسسات معتبر خارجی و داخلی

کسب اطلاعات بیشتر و ارسال سفارش:
تلگرام پشتیبانی: 09108172896
تلفن مرکزی: 66191000 (021)
فکس مرکزی: 89779269 (021)
وبسایت: www.atrangroup.ir

Call Now Button