چاپ رایگان کتاب

انتشارات بین المللی عطران: زهرا سلیمی- مترجم کتاب تصفیه فاضلاب قسیم (2018)

0

زهرا سلیمی با مدرک کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی در آخرین فعالیت تحقیقاتی خود ترجمه بخشی از کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (قسیم 2018) را بر عهده گرفته است.

در مقدمه این کتاب می خوانیم:
در راه حل‌های مثالها، توضیحات کامل برای نشان دادن محاسبات گام به گام، ارائه شده است. پارامترهای هیدرولیکی و فرایندی بسیاری در این عبارات موجود است. برای کارآمدی بیشتر، این پارامترها با نمادها نشان داده می‌شوند.
گاهی اوقات، در همان مثال، پارامترها چند بار برای جریانهای مختلف یا راکتورها اعمال می‌شود. بنابراین، از زیرنویس برای شناسایی این پارامترها استفاده می‌شود.
هر نماد زمانی که برای اولین بار در راه حل مثال ظاهر می‌شود، به طور کامل تعریف می‌شود. پس از آن این نماد در کل راه حل تکرار می‌شود.
این روش (1) در صرفه جویی فضا مفید است و (2) به راحتی در فرمول ها قابل استفاده است. علاوه بر این، این نمادها، طراحان را در محاسبات طراحی خود در هنگام استفاده از نرم افزار مت‌کد یا اکسل کمک می‌کند.
در این کتاب، سیستم‌های واحد بین المللی (SI) استفاده می‌شود. این سیستم، سازگار با شیوه‌های تدریس در اکثر دانشگاه‌های ایالات متحده و سراسر جهان است. قسیم بیشتر جداول موجود در کتاب دارای واحدهای دوگانه هستند و عبارتند از تبدیل SI به واحد‌های معمولی U.S. که در پاورقی آورده شده است.
داده‌های تبدیل واحد مورد نیاز و پارامترهای طراحی فرآیند اصلی، در ضمیمه‌های (د) و (ه) ارائه شده است.
این کتاب به نیازهای دانشجویان، اساتید، مهندسان مشاور، تولیدکنندگان تجهیزات و پرسنل فنی در شهرها، منطقه و سازمان‌های دولتی که با بررسی طرح‌ها، مجوزها و اجرای آنها سر وکار دارند، پاسخ خواهد داد.

لینک سفارش کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سیدقسیم) (2018)

Call Now Button