چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: اهدای تندیس شعر برتر اولین جشنواره بین المللی شعر و داستان کوتاه شهنواز به شعر نزدیک عاشقی به قلم خانم فاطمه باقری نژاد

0

انتشارات عطران: اهدای تندیس شعر برتر اولین جشنواره بین المللی شعر و داستان کوتاه شهنواز به شعر نزدیک عاشقی به قلم خانم فاطمه باقری نژاد

” نزدیک عاشقی “

طواف عشق تو کردم که یار من باشی                          شدم فدای تو تا نگار من باشی

دلی که در ره کعبه جان می داد                                 شده سرای تو تا دیار من باشی

تویی دلیل تمام بی قراری ها                                       رُخی بِنَما تا قرار من باشی

میان آن همه خزان بی برگی                                    بیا که غنچه­ی نوبهار من باشی

بیا میان سکوت و دلسردی ها                                  که همنفسی در کنار من باشی

” او “

چون در تنِ شب خواب شَوم از بر او                 این هر دو جهان را بدهم در بر او

 زین پنجره در جانِ من و ساحتِ او                         در دم بِکِشاند چو مرا در بر او

این جام، مرا میدهد از فرطِ جنون                      هر لحظه نزار و دلْ فغانْ در بر او

گر جان شدم و داغ به آهم بِنْشَست                       زین نغمه بُوَد که می کِشانم سر او

 با چشم ترم گر برسیدم به لبش                            بوسه ای ناب دهم تا بنوازم بر او

لینک سفارش کتاب اولین جشنواره بین المللی شعر و داستان کوتاه شهنواز

Call Now Button