چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره پنجاه و سه بهمن 1399

0

انتشارات عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره پنجاه و سه بهمن 1399

راهکارهای مبارزه با پیدایش بحران آب در محیط زیست ایران
مهدی فلاح (کولائی)

طراحی سلول خورشیدی پلیمری سازگار با محیط زیست با استفاده از نانو تیوب کربن و نانو ذرات اکسید روی
رسول اسکندری
کریم عباسیان
هادی آفتاب سوار
منیره عباسی

بررسی کیفیت آب آبیاری در حوضه های جنوب استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص کیفیت آب کانادا و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سینا کمالی
رامین رستمی

توسعه نقشه های کیفیت آب شرب در حوضه های جنوب استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص کیفیت آب کانادا و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سینا کمالی
رامین رستمی

اصول اجرای طرح های آب و فاضلاب
علی اکبر نظام آبادی
عادل عاف صالحی

بهره برداری ومدیریت شبکه های فاضلاب
عادل عاف صالحی
عباس عاف صالحی

پیام نگاری در بحران
ملیحه فلاح نژاد

کاویتاسیون در پمپ و شیر
دکتر حسن رحیم زاده
مهندسی علیرضا مسجدیان جزیص

اصول ایمنی وبهداشت در طرح های آب و فاضلاب
علی اکبر نظام آبادی

اصول تخصصی بهره برداری وشبکه تصفیه خانه فاضلاب
حمید امیری
ناصر همت افزا
سماء آزادی

پارامترهای کیفی آب رودخانه های ایران علیرضا پارسا
سید احمد میر باقری
رحمان پارسا

دوست من طبیعت
عادل علاف صالحی
گروه عکاسان

تأمین آب در بحران (تأمین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر)
عباس علاف صالحی
آیگین امیدی

بهداشت ایمنی و نقش رسانه در بحران آبی
عباس عاف صالحی
نرگس علی پوراصطهباناتی

رقص واژه ها
مه آسا رسولی
نیره عبدی چیتگر

جایگاه کشاورزی پایدار در بهبود کارایی استفاده ازنهاده های کشاورزی با تأکید برنهاده کمیاب آب
 آرش اسدبیگی
احمد سلطانی ذوقی

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button