چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب- شماره سی و دوم اردیبهشت 1398

0

انتشارات عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب – شماره سی و دوم اردیبهشت 1398

فهرست مطالب ماهنامه تخصصی زیستبان آب – شماره سی و دوم؛ اردیبهشت 1398

بررسـي اثـر تغييـرات دمـا و بـارش بـر روي روانـاب حوضـه آبريـز اتـرک
آشنايي کوهنوردان با ويژگي مارها
اصول براي برپايي كمپ در كوهستان
توجيه طرح‌ مکانيسمهاي توسعه هواي پاک و فرآيند اخذ مجوزات لازم آن سازمان
بررسي غار سراب بابا حيدر از ديدگاه ژئوتوريسم
تحليلي بر مؤلفه هاي ارتقاي فرهنگ محيط زيستي مطالعه موردي: کارکنان مجتمع توليد روي بندرعباس
ارتباط تيپ هاي هواي سبزوار با سامانه هاي همديدي جو
اقتصاد   hse (بهداشت، ایمنی، محیط زیست)
شناخت برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
تدوين استراتژي ها و اولويت بندي راهبردهاي حفاظت از محيط زيست طبيعي استان اردبيل با استفاده از تکنيک SWOT و   QSPM  ماتريس ارزيابي
 گزارش توجيهي فني و اقتصادي احداث
تهيه و شناسايي و اثر افزودن آب روي کاتاليست ZSM-5 براي تبديل متانول به بنزين
بررسي استراتژي مديريتي توسعه پايدار اکوتوريسم درشهرتنکابن
خواص خاويار
مراحل فرآورش ادرار تفکيک شده در مبداء

 

قیمت روی جلد: 500000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی مجله زیستبان آب     66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button