چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب- شماره سی و پنجم؛ مرداد 1398

0

بخشی ازماهنامه تخصصی زیستبان آب – سی و پنجم؛ مرداد را میخوانیم:

به طور میانگین سالیانه 3/1 میلیون نفر در جهان به واسطه حوادث جاده ای و رانندگی کشنه می شوند. این مقدار برابر با 3287 نفر در روز بوده و همچنین بین 20 تا 50 میلیون نفر نیز در حوادث فوق مجروح و یا از کار افتاده می گردند. آمار سالیانه مرگ های مربوط به حوادث رانندگی به ازای هر 100،000 نفر جمعیت ساکن در ایران 8/43 و در چین 8/20 و در مالدیو به عنوان بهترین کشور 4/2 و در نامیبیا به عنوان بدترین کشور جهان 4/53 نفر در سال می باشد. رانندگی عبارت است از کنترل وسیله نقلیه زمینی مثل خودرو، کامیون و اتوبوس. رانندگی بیش از فقط کنترل وسیله نقلیه است و نیازمند دانستن و به کارگیری قوانین راهنمایی نیز می شود. در تمام دنیا رانندگان برای اخذ گواهینامه رانندگی باید آموزش رانندگی بگیرند و آزمون آن را با موفقیت بگذرانند. در بسیاری از کشور ها حتی بعد از گذراندن آزمون، راننده در ابتدای رانندگی محدود به قوانین خاص می شوند. رانندگی تدافعی به معنی آن است که شما به هنگام رانندگی علاوه بر تمرکز کامل بر عملکرد خود به افراد دیگری که در مسیر شما در حال رانندگی می باشند نیز توجه داشته باشید. یک راننده تدافعی همیشه برای لحظات غیر منتظره به هنگام رانندگی در آب و هوای بد و نامساعد، رانندگی در ساعات شبانه و ترافیک سنگین در جاده ها آماده است و در زمان های فوق به مانند رانندگی در ترافیک سبک بدون خطا به رانندگی خود ادامه می دهد. در این مقاله سعی بر آن است که نکات مهم ایمنی و رانندگی تدافعی بیان گردد.

فهرست مطالب ماهنامه تخصصی زیستبان آب – سی و پنجم؛ مرداد 1398

تکنولوژی جدید BAT GMS برای شناسایی و آزمایش آبهای زیر زمینی
اهمیت و نقش کاربردی رانندگی تدافعی جهت افزایش ایمنی رانندگان
مدل شبکه عصبی مصنوعی برای اثرات کود مرغی بر روی آب زیرزمینی ۲۴تحلیل و بررسی مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
بررسی عملکرد منعقد کننده‌های پلی آلومینیوم کلراید(PAC) و کلروفریک (FeCL3) در حذف کل کربن آلی و کدورت از آب
زندگی نامه دکتر محمود بهزاد پدر علم زیست شناسی نوین
گزارش حفاری تونل ملت
آب و دیگر هیچ!
پروژه ای برای اولین بار؛ ترجمه تخصصی کتاب مهندسی فاضلاب قسیم

قیمت روی جلد: 500000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی مجله زیستبان آب     66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button