چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره بیستم اردیبهشت 1397

0

معرفی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب – شماره بیستم؛ اردیبهشت 1397

ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب – شماره بیستم؛ اردیبهشت 1397، به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه دریاچه ارومیه برای دوره 2100 – 2010 پیش بینی شده است.

چکیده تغییر اقلیم و افزایش دمای جهانی از مسائل مهم زیست محیطی است که در سال‌های اخیر مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است.

این موضوع به دلیل اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که فعالیت‌های انسانی بر مبنای ثبات و پایداری تغییر اقلیم است.

برای پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی، از مدل‌های گردش عمومی جو استفاده گردید. داده‌های دما، بارش و تبخیر با استفاده از نرم افزار LARS توسط مدل SDSM و داده‌های مشاهداتی، ریز مقیاس و کالیبره شد.

در ادامه برای شبیه سازی مدل بارش به رواناب از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) استفاده شد. نتایج خروجی مدل‌ها اغلب افزایش دما و تبخیر و کاهش بارش را در دوره‌ی آتی نشان می‌دهد.

همچنین نتایج حاصل از آزمون من- کندال نشان داد که تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر روند دراز مدت عوامل هیدرولوژیک موثر بر دریاچه ارومیه چندان معنادار نیست.

بنابراین عوامل کاهش سریع‌تر از سطح آب دریاچه در چند سال اخیر را باید در نوسانات اقلیمی نظیر ترسالی‌ها و خشکسالی‌ها و عوامل انسانی نظیر سد سازی، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و شیوه‌های نامناسب آبیاری جستجو نمود.

فهرست مطالب

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از مدل‌های اقلیمی و آزمون من – کندال
مطالعه پدیده لایه‌بندی حرارتی و شوری سد ماملو
بحران آب در استان قزوین و راهکارهای مقابله با آن
تاثیر مدیریت منابع به گرمایش زمین
معرفی کتاب
منشاء‌یابی کدورت چاه‌های آب شرب روستاهای شهرستان ری
لغات و اصطلاحات تخصصی
منشأ و روش‌های زیست محیطی و هیدروژئولوژیکی کاهش شوری آب‌های زیرزمینی حوضه آبریز مند
متخصصین برگزیده

قیمت روی جلد: 250000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی مجله زیستبان آب:        66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button