چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: مجله زیستبان آب شماره 31 -سال سوم – فروردین 1398

0

ماهنامه اختصاصی زیستبان آب – شماره سی و یکم؛ فروردین 1398

تالاب ها منابع بسیار مهمی در جلب گونه های مختلف پرندگان مهاجر، ماهیان و… دارند که آنها را از نقطه نظر زیست محیطی، توریستی و اقتصادی حائز اهمیت می کنند.
تالاب شادگان نیز از این حیث مستثنی نیست و یکی از بهترین اکوسیستم های جانوری و نیز آبی را دارا می باشد.
متاسفانه طی سالیان اخیر روند رو به رشد فعالیت های غیر اصولی کشاورزی، صنعتی و شهری عدم برنامه ریزی صحیح مکان یابی برای دفع عوامل آلوده ساز، باعث اثرات مخرب زیست محیطی در تالاب شادگان شده که حیات و سلامت آبی آن را مورد تهدید جدی قرار داده است.
عوامل زمینه ساز آلودگی همچون پسماند های شهری و صنعتی، فاضلاب شهری و صنعتی، شکار بی رویه و نیز قاچاق گازوئیل در آبراهه های این تالاب از مهمترین عوامل آلوده کننده آب تالاب شادگان می باشد که در نهایت تهدید کننده اکوسیستم این تالاب بین المللی شده است.
روش تحقیق این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی و موردی است.
جمع آوری داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی صورت گرفته و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته است.
از یافته های مهم این پژوهش می توان به تاثیر عوامل فوق در آلودگی آب تالاب و اهمیت مکان یابی جدید برای دفع فاضلاب های شهری و صنعتی، پسماندهای شهری و صنعتی، انتقال لوله های نفت و ایجاد نیروهای نظارتی و امنیتی جهت جلوگیری از قاچاق سوخت در این تالاب اشاره کرد.

فهرست مطالب

بررسی عوامل آلودگی آب تالاب بین المللی شادگان
ارزیابی ریسک به روش FMEA و تأثیر استقرار الزامات و مقررات HSE برعدد اولویت ریسک (RPN) در صنعت فولاد
بررسی ارتباط بین رفتارهای محافظت از محیط زیست با دانش و نگرش های زیست محیطی (مطالعه موردی مجتمع تولید روی بندرعباس)
بحران امنیتی – زیست محیطی در دریای خزر(کاسپین) و نواحی پیرامونی اش (مطالعه موردی شمال ایران)
اثرات گرمایش جهانی بر برخی پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: شیراز)
مزایای ترک قهوه – ۱۰ تغییر که با ترک قهوه در بدن شما اتفاق می افتد
نیکولا تسلا – نابغه ای که اگر ایده هایش عملی میشد جهان اکنون چهره دیگری داشت
ساختاری برای محاسبه هزینه حوادث
تأثیر تغییر اقلیم در فراوانی سیل حوضه گرگانرود با استفاده از آنالیز مرتبه اول (مدل هیدرولوژیکی بارش – رواناب)
بررسی عوامل آلودگی آب تالاب بین المللی شادگان
گزارش آزمایشگاه تونل ملت – دکتر سید علیرضا آشفته مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
بررسی غلظت فلزات سنگین آب رودخانه زهره شهرستان گچساران در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

قیمت روی جلد: 400000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی مجله زیستبان آب     66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button