چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب “مسائل تصفیه فاضلاب ویژه آزمون ها”به قلم”عادل علاف صالحی “

0

انتشارات عطران : کتاب “مسائل تصفیه فاضلاب ویژه آزمون ها”به قلم”عادل علاف صالحی “

نقشه سایت داده شده در شکل 14.2 را مطالعه کنید. ویژگی­ های اساسی که نقشه سایت مسائل تصفیه را یک طرح مدولار می­سازند را فهرست کنید و در مورد ترتیب اجزای فرآیند اصلی تصفیه اظهار نظر کنید.

نقشه طرح، کانتورهای نهایی و ویژگی­های محوطه­ سازی تصفیه­ خانه فاضلاب در جامعه خود را دریافت و بررسی کنید. ویژگی­ های مهم این طرح کارخانه را با آن­چه در شکل 14.2 داده شده مقایسه کنید.

چک لیست جامعی که توسط کمیته بررسی برای بررسی طراحی فرآیند تصفیه کلی، طرح­ بندی کارخانه و توسعه سایت مورد استفاده قرار می­گیرد را تهیه کنید. موارد چک لیست را تحت عناوین زیر مرتب کنید:

الف. طرح­ بندی کلی

ب. قطارهای فرآیند و اجزاء

پ. ابزار دقیق و کنترل

ت. لوله­ کشی و هیدرولیک­ های کارخانه

ث. ساختمان مدیریت

ج. انعطاف­ پذیری عملیات و نگهداری

چ. جاده ­های دسترسی و امنیت کارخانه

ه. طبقه ­بندی، زهکشی و محوطه­ سازی

خ. انعطاف­پذیری گسترش

ملاحظات طراحی­ های مختلف مورد نیاز در توسعه طرح­بندی لوله­ کشی و پروفیل هیدرولیکی یک تصفیه­ خانه فاضلاب را مورد بحث قرار دهید.

تصفیه­ خانه فاضلاب دارای واحدهای تصفیه زیر است: (الف) آشغال­گیر میل ه­ای؛ (ب) کانال دانه­ گیری هوادم؛ (ج) لجن­گیر اولیه؛ (د) حوضه هوادهی؛ (و) لجن­گیر نهایی؛ (ه) تأسیسات کلرزنی؛ و (ی) ساختار خروجی با پارشال فلوم. با استفاده از اطلاعات افت هد تقریبی که در جدول 14.1 ارائه شده است، افت­های هد مناسب در واحد های مختلف تصفیه را انتخاب کنید. ساختار خروجی دارای کل افت هد 2 متر است. فرض کنید که لوله­ های رابط بین واحد ها دارای افت هد تقریبی حدود 20٪ افت حدمتوسط در سرتاسر واحدهای بالادست و پایین دست است. پروفیل هیدرولیک را از طریق تصفیه خانه ه­ای که در آن، ایستگاه بالابر پس از تصفیه اولیه قرار گرفته است، آماده کنید. هم­چنین، فرض خود را با استدلال کوتاه توجیه کنید.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 700000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button