چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب ” دنیای افکار ” به قلم ” مرسده نصاری”

0

انتشارات عطران: کتاب ” دنیای افکار ” به قلم ” مرسده نصاری”

به آرامی قدم هایم را به سوی دوزخ بر می شمارم. اشک هایم را بر روی گونه ام رها می سازم؛ صدایم را در خفای دلم به آوایی از حسد بدل می کنم؛ قلبم را همچو شیشه ای در آغوش شکست رها می کنم. تنها خواستار او بودم و لیکن وسعت شعله های قلبم او را چنان مست ساخت که توانایی دیدن چشمان هراسانم را از دست بداد و مرا با تمام وجودش در آغوش کشید.

آخر مگر نمی دانست که عشق میانمان تنها ارمغان آورنده ی مرگ برایش است؛ پس چرا دل از این قلب بی وجدان نکند؛ خب مگر دل باختگی همین نیست که آنچنان عقلت را در تصرفش در می آورد که دیگر نمی بینی که این قلبت است که فرمانروایی می کند.

آری حقیقتا  این گناه از آن من است و بس. اگر آن روز زبانه های بی امان قلبم را در سردی گذشته ی روحم خاموش می ساختم دگر بار پروازش را نظاره می کردم با آن که هیچ گاه دگر بازتاب خویش را در چشمانش نمی نگریستم و لیکن همان که می دانستم زنده است برایم کافی بود و لیکن اکنون تنها پر پر گشتنش برایم یادگار گشته است.

آخر این قلب چیست که یک آن او را می سوزاند و آنی دیگر مرا در فراغش آب می سازد. دگر تاب تحمل این افکار را ندارم. می خواهم در سودای از دست دادنش بگریم تا این قلب به خاموشی ابدیش رهسپار شود و مردم بدانند آن رنگ سیه گوشه ی پنجره ی اتاق آثار شمعی بود که با خاکستر تنها پروانه اش یکی گشته است و آن شمع کسی نبود غیر از من.

انتشارات عطران: کتاب ” دنیای افکار ” به قلم ” مرسده نصاری

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button