چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب “زودآموز آب و فاضلاب- همه چیز درباره مخازن آب (ساخت، بهره برداری، نگهداری)” به قلم “عادل علاف صالحی”

0

مخازن آب هوایی

مخازن آب هوایی، مخازنی هستند که برای ايجاد فشار مناسب در شبکه (به علت نبودن زمين طبيعی مرتفع در منطقه مورد نظر) روی پايه ای قاب بندی شده و يا يکپارچه قرار می گيرند.

در شرايط معمول حجم اين مخازن محدود بوده و تا حداکثر تا ظرفيت 1000 مترمکعب ساخته مي شوند.

معمولا مخازن با حجم كمتر از 200 مترمكعب كه به صورت مخازن هوایی ساخته می شوند فلزی هستند.

مخازن آب زمینی

در صورتيکه زمين مرتفع در منطقه مورد نظر وجود داشته باشد، مخزن مستقيماً بر روی زمين ساخته مي شود. مخازن زمينی ممکن است به صورت مدفون يا نيمه مدفون ساخته شوند.

مخازن مدفون مخازنی هستند که تا عمق مناسب در زمين فرو رفته و سپس در پشت ديوارها و همچنين روی سقف آن ها خاک ريخته مي شود.

اين گونه مخازن علاوه بر محاسنی که از لحاظ استتار دارند، از نظر تبادل حرارتی نيز بسيار مناسب مي باشند.

مخازن نيمه مدفون عمل خاکريزی تا نصف ارتفاع ديوار انجام مي شود و در روی سقف مخزن عملاً هيچگونه خاکی وجود ندارد.

اينگونه مخازن از لحاظ استتار و همچنين انبساط و انقباض دال سقف نا مناسب مي باشند.

عواملی که در استقرار منابع زمينی از لحاظ مدفون و نيمه مدفون بودن تاثير دارد، شامل شرايط اقليمی، توپوگرافی، محدوديت زمين و رقوم مورد نظر و همچنين شيب زمين و جنس لا يه های خاک مي باشد.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button