چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب “ستاره” به قلم “راضیه ندیمی”

0

انتشارات عطران: کتاب “ستاره” به قلم “راضیه ندیمی”

بخشی از کتاب  ستاره را می خوانیم:

پویا تو ماشین اذیت می‌شد و با زبان کودکانه اش میگفت بلیم خانه، اینجا نمیسه باژی کنم. میرفت بغل دایی، مامان پویا را از بغل دایی می‌گرفت و دلش ضعف میرفت با آن لحجه قشنگش. فشارش می‌داد و می بوسید. دایی گفت: پویا رو بگیرین. جلو نباشه. ممکنِ جریمه بشیم. با خوراکی سرگرم نمیشد.
باهاش بازی کردیم تا بالاخره تو بغل مامانش خوابید. مجید زنگ زد که به پیامش جواب بدهم. مامان برای دایی میوه پوست می کَند و در دهانش می‌گذاشت. فرزانه پویا را روی پاهایش خواباند، دید من با مجید چت می‌کنم! چشمانش را بست.
مادر گفت: شب هتل می مانیم و استراحت می کنیم. ولی دایی می خواست زودتر برسیم. من و فرزانه هم با ماندن در هتل موافق نبودیم. دایی جلوی رستوران بین راهی، پارک کرد.
پویا یک جا بند نمی شد. مسافرها توپش را از زیر میز پا می زدند تا بچه زیر میزِ غذا نرود. بعد از شام، از رستوران بیرون آمدیم. پویا از ماشین خسته شده بود. از بغل دایی می پرید. بغل مادرش هم نمی رفت. می دوید وسط خیابان. دایی با سرعت دنبال پویا می رفت. ماشین ها در جاده در حرکت بودند.
دایی گفت: ببین ما چطور مواظبیم پویا نره وسط خیابون؟ اما بچه نمیتونه بفهمِ که رفتنِ وسط ماشین ها یعنی تصادف، دقیقا ما بعضی وقتا یه چیزای ملتمسانه از خدا می خوایم؛ اما درک نمی کنیم که خدا مواظبمونه. مادر، پویا را محکم بغل گرفت، پویا با پاهایش مادر را می‌زد و می‌گفت ماشین خوب نیس بذال بازی کنم.
رفتیم طرف ماشین. به دایی گفتم: من و فرزانه به نوبت پشت رل می شینیم، شما استراحت کنین. نزدیک ظهر بود که رسیدیم. مرضیه، مثل همیشه، خانه را تمیز کرده و چند جور غذا پخته بود. پارچ شربت روی میز، لیوان کریستال کنارش بود.
پویا که از زندان ماشین آزاد شده، دور هال میدوید و خانه را به هم می ریخت، فرزانه هم نمی توانست آرامش کند. از مرضیه خواستم کنار دایی و مامان، بنشیند. با فرزانه میز ناهار را چیدیم. موقع صرف غذا بازنشستگی را به مرضیه تبریک گفتم. تشکر کرد و ابراز شادی از اینکه مرا بعد مدت ها می بیند.
از من حال مجید و از فرزانه حال فرهاد را پرسید. دایی را نگاه کردم حواسش به مرضیه بود. قاشق را کنار بشقاب گذاشت و از مرضیه تشکر کرد. مادر و دایی بعد ناهار با مرضیه صحبت می‌کردند…

کتاب ستاره  به قلم “راضیه ندیمی

نوبت چاپ: اول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی انتشارات عطران: 66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button