چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب شعر”شهنواز” به قلم حمید قوام آبادی

0

انتشارات عطران: کتاب شعر “شهنواز” به قلم حمید قوام آبادی

بخشی از کتاب شعر “شهنواز” 

یک لحظه چشم وا کرد به خود، حیران و سرگردان بشد

این جا کجا، من از کجا، آنها که اند، نالان بشد

فریاد زد اصلا چرا بیداد کرد این جا چرا

بی تاب می شد هرکجا بی تاب تر از آن بشد

یک لحظه آرام بود باز،  یک لحظه دیگر بی قرار

هر بار در دست کسی در دستها گردان بشد

خواباندند آرام و نرم گهواره خود بسیار گرم

چشم باز بست آرام گرفت، تاب و تبش پایان بشد

محکم گرفت گهواره را در برگرفت اطرافیان

دیگر به دل وابسته بود، دلبستنش آسان بشد

بر پای خود برایستاد، در ظاهرش دلکنده بود

در باطن اما بیشتر دلبسته افزون زان بشد

گاهی به خود می رفت، باز اصلا چرا من آمدم

دنیا چه دارد حاصلی ناگه به خود حیران بشد

این کارها از سوی چه زان، رنج ها از روی چه

سنگ بنای فکر او زان بیشتر ویران بشد

جمعی بگویند حق چنین جمعی دگر حق باشد این

جمعی دگر نه کفر و دین محزون و در احزان بشد

رو برگرفت زانکه کسی حرفی نزد آرام کند

دل را به خود تسکین دهد هردم به خود پیچان بشد

خود را رهاند از این و آن زانکه دگر نایش نبود

دلبسته در دنیا شد و فکر درون سامان بشد

دریافت این دنیا اگر فکری نباشد بهتر است

درد به جان را این چنین  بی فکر خود، درمان بشد

همچون به قطره آسمان از ابر می گردد جدا

هرکس چنین افتد جدا بر کوه و سنگ باران بشد

از فکر خود را وارَهاند زانکه دگر راهی نبود

از خود بسی مهجور بود در هجر و در حرمان بشد

یکدم نیاساید دلش دل خسته از حیران شدن

مشغول این گشت و به آن دلداده در جانان بشد

در برگرفت عشق را به خود پس زد تمام عقل و دین

زانکه به دل آرام بشد در مسلک مستان بشد

 

کتاب شعر “شهنواز” به قلم حمید قوام آبادی

نوبت چاپ: اول
قیمت روی جلد: 400000 ریال    (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):
09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

 

Call Now Button