چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب شناخت سازه های دریایی (نویسنده: دکتر مهدی علوی نژاد)

0

در بخشی از کتاب شناخت سازه های دریایی اینگونه می خوانیم:
در جانمایی دیوار لغزش‌گیر ساحلی به غیر از حفاظت از سواحل در معرض تخریب، به اراضی مجاور نیز باید توجه داشت.
در صورتی‌که اراضی مجاور از اهمیت کافی برخوردار باشند، امتداد دیوار می‌بایست به اندازه لازم، سواحل مجاور را پوشش داده و یا با استفاده از سازه‌های دیگری نظیر آب‌شکن یا سنگ‌ریزی به تثبیت ساحل اقدام نمود.
در جانمایی دیوار ساحلی می‌بایست از تعبیه هرگونه زاویه تند یا شکستگی در امتداد طولی دیوار، حتی‌الامکان اجتناب گردد.
به‌منظور کاهش شیب ساحل و فشار فعال خاک پشت دیوار می‌توان دیوار را به سمت دریا انتقال داد، ولی انتخاب موقعیت دیوار نسبت به خط ساحل در نهایت بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجرایی صورت می‌گیرد.
باید دقت داشت که دو انتهای دیوار لغزش‌گیر ساحلی تحت زاویه مساوی یا بزرگ‌تر از 90 درجه به اندازه کافی به داخل ساحل امتداد یابد تا از فرسایش جناحی در انتهای دیوار جلوگیری شود.
سکوهای دریایی، ممکن است در معرض بارهای تصادفی از قبیل ضربه قایق‌ها و بارج‌ها، ضربه ناشی از سقوط اجسام و انفجار قرار گیرند. در طراحی سازه و جانمایی تجهیزات، لازم است توجه کافی به موارد فوق برای کاهش اثرات این نیروها، صورت پذیرد.
اثرات ضربه قایق‌ها، باید در طراحی اعضایی از سکو که در حوالی سطح آزاد آب قرار گرفته‌اند و نیز رایزرها، در نظر گرفته شوند.
برای مقابله با این اثرات، می‌توان از پهلوگیرها، ضربه‌گیر بارج‌ها و یا انواع دیگری از سیستم‌های محافظ، استفاده نمود. برخی از نواحی عرشه، نظیر محل‌هایی که جرثقیل‌ها برای برداشت و گذاشت محموله‌ها استفاده می‌کنند و یا حوالی نزدیک دستگاه حفاری، بیش‌تر در معرض ضربه ناشی از سقوط اجسام هستند.
سکوهای دریایی به‌دلیل داشتن یک سیستم سازه‌ای قاب فضایی باز متشکل از اعضای لوله‌ای یا مقاطع نورد شده، در مقابل انفجار دارای مقاومت خوبی هستند.
در مواقعی که لازم است بخشی از عرشه سکو را به خاطر خطرات احتمالی انفجارهای گازی، به‌صورت محفظه‌ای بسته در آورد، دیوارها یا پوشش‌های کناری این محفظه‌ها باید دارای پانل‌هایی باشند که در اثر فشارهای پایین‌تر، دچار خرابی شوند و به این ترتیب، اثرات بارها بر روی اعضای اصلی سازه را به حداقل برسانند.
در مدارک فنی مربوط به طراحی سکو، باید ضوابط مربوط به طراحی سازه در برابر بارهای تصادفی معین شود. برای تحلیل سکو در برابر ضربه بارج، مشخصات بارج مورد نظر و سرعت برخورد باید مشخص باشد.
تناژ بارج نباید کم‌تر از 1500 تن در نظر گرفته شود. در این تحلیل باید نشان داده شود که سازه، از طریق تغییر شکل‌های الاستیک و غیرالاستیک و در صورت وجود عکس‌العمل ضربه‌گیرها، قادر است انرژی ضربه بارج را بدون ایجاد خرابی کلی در سازه، جذب نماید. موارد جذب انرژی در سازه سکو عبارتند از:

الف: تغییر شکل‌های موضعی در عضو ضربه‌دیده
ب: تغییر شکل‌های الاستیک و غیرالاستیک عضو ضربه‌دیده
ج: چرخش‌های غیرالاستیک در مفاصل پلاستیک عضو ضربه‌دیده
د: تغییر شکل‌دهی سازه سکو.

در حالتی که تحلیل مذکور نشان دهد که سازه در اثر ضربه بارج، دچار آسیب می‌شود ولی قابلیت جذب انرژی کافی را دارد، یک تحلیل برای شرایط بعد از ضربه ضروری است.
در این تحلیل، سازه باید تحت تأثیر شرایط محیطی با دوره بازگشت یک سال شامل باد، امواج و جریان‌های دریایی قرار گیرد و نشان داده شود سازه آسیب دیده، قادر به تحمل این شرایط است.
در این تحلیل، تنش های مجاز پایه می‌توانند با 33 درصد افزایش، برای کنترل اعضای اتصالات مورد استفاده قرار گیرند.

نوبت چاپ: اول
قیمت روی جلد: 500000 ریال
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی انتشارات:                    66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button