چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب عاشق تر از ماه” به قلم “زهرا خاوری”

0

مقدمه

بیا تاریخ جهان را دوباره از اول بچینیم…

کوره های نازیان را پلمپ کنیم

هیتلر را نقاش کنیم و به مدرسه هنر بفرستیم

جنگ اول جهان را از صفحه های کتاب دنیا پاک کنیم

جلاد ها را به جای قاتل شاعر کنیم و

قصاب ها را گل فروش

و کمک کنیم کشیش هایی که بهشت میفروشند به بهشت ایمان بیاورند

بیا تاریخ جهان را دوباره از اول بنویسیم…

مغول ها را به ساختن کتابخانه ها دعوت کنیم

و دختران زنده به گور شده را از دل گورها بیرون بکشیم

بیا تاریخ جهان را دوباره از اول بنویسیم…

حلاج را از پای چوبه دار به پایین بیاوریم

و به دست سقراط به جای جام شوکران عسل دهیم

بیا طالبان را طالب صلح کنیم و داعشیان را در دنیا به رقص در اوریم

و در اخر سیب را به بهشت برگردانیم و آدم و حوا را به بهشت…

نه…نه…نه…

من دوباره تمام تاریخ را تکرار میکنم تا شاید روزی در جایی دوباره چشمم به تو بیفتد و دلم بلرزد و جهان…

جهان دوباره بتواند غزل بگوید و دوباره گریه کند..

.گریه،گریه،گریه

شعر احمق

عشق از خورشید یک گرد معلق ساخته

از حساب و هندسه یک شعر احمق ساخته

توی فنجان ردی از بوی شب مویت نبود

 فالگیر از قهوه ها فالی به ناحق ساخته

خاک میریزم به روی چاله ی عشقت هنوز

پر نشد وقتی دلم از عشق خندق ساخته

قبل تو کاجی درون فصل سرما گل نکرد

این زمستان با تو سرسبزی محقق ساخته

خسته از این رنج در خود سوختن هرگز نشد

آدمیزادی که خود را عشق مطلق ساخته

سوخت و خاکسترش در کوچه های شهر ریخت

آن زنی که عشق را با تو محقق ساخته

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button