چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب ” غم و شادی در اشعار انوری” به قلم “الهه شارقی”

0

رویکردی بر انوری و زندگی او بر طبق قدیمی ترین اسناد موجود

قدیمی ترین سندی که در آن از انوری یاد شده است و کمتر مورد توجه اهل ادب قرار گرفته است کتاب «اغراض السیلسه فی اعراض الریاسه» تألیف محمد بن علی ظهیری، کاتب سمرقندی است که در نیمه دوم قرن ششم تألیف شده است یعنی در سال های بعد از وفات سنجر و در روزگار حیات انوری. زیرا از او به عنوان «محمدبن علی الانوری ادام الله جماله و للافضل» یاد می کند که دعایی است برای شخصی که زنده است. با همه شهرت انوری در زبان پارسی و به عنوان یکی از سه پیامبر شعر فارسی به جز سند ذکر شده بیشترین استناد ما به دیوان اوست. در میان محقّقان معاصر ایرانی، شادروان، استاد سیّد محمّد تقی مدرّس رضوی است که تقریبا تمام اسناد کهن در باب زندگی انوری را استقصا کرده است.(شفیعی کدکنی، 18:1384)

نام و نسب، زادگاه انوری و خانواده او

بر اساس قدیمی ترین سند موجود از روزگار حیات او، یعنی کتاب اغراض السیاسه، نام وی محمد و نام پدرش علی بوده است و از روی بعضی قراین شعر خودش و تصریحات تذگره ها، میتوان استنباط کرد که نام جدّ وی اسحاق بوده است. لقب (انوری) را اکثر تذکره نویسان، اوحدالدین و تخاّص یا شخرت (انوری) هم در دوران کمال شاعری به او نسبت داد اند و پیش از آن به اعتبار نسبتش به ناحیه خاوران، خاوری تخلص می کرد؛ زادگاه انوری نیز در یکی از دهات نسبتاً کوچک ناحیۀ ابیورد یا باورد که آن ناحیه را خابران یا دشت خاوران می نامیده اند تولد یافته است.(همان:22)

پدرش از کارگزاران درباری بوده و به گفتۀ عوفی در جوامع الحکایات:«رئیس مهنه» بوده و « اموال بسیار» داشته و «نعمتی بی حدّ» داشته است. همچنین او دارای برادری بوده است که آن برادر را شاعر به مناسبتی هجو گفته است.(شفیعی کدکنی، 1384: 26)

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button