چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب ” فرو خفتن در این سامان دلی تن سای و بس عفریته میخواهد… به قلم “دانا محمود زاده”

0

انتشارات عطران: کتاب ” فرو خفتن در این سامان دلی تن سای و بس عفریته میخواهد… به قلم “دانا محمود زاده”

فروغ روشن ایمان، که دیرگاهیست

بر این بد پیکر تاریک

به دست اهل و نا اهلش، گرفته نقش بر فانوس

که باد آورده دودش را در این کاواک انسانی

به مهمیزی شده خاموش

و شاید دود از آفتاب بر تن سوخته‌ای نمناک می‌روید که جنسش سردی متروک می‌کاوم

در این خانه چراغی، در آن خانه چراغی

و من کور سومه ها را می‌شمارم

به‌جز فوج تاران که بر بام به کوچند، هوا مه نشین است و مردم خموشند

چه پسماند از این شهر نو

کور دلِ تنگ و تار

هزار خانه خاموش، هزار راه گم

هزار مردمی که، چراغ می‌فروشند

من اما خسته بال بر این بام نشستم

وگر هم شهر ظلمت را به رفتن رخت می‌بستم

هزاران راه گم می‌ماند، هزاران خانه‌ی ویران

چراغ خانه‌ام اما

که روشن بایدش دستم

شعله‌ای از شمعی

زیر این حنجره‌ی خاموشی

جرم خاموشی او را شده نور

و از آن می‌سوزم

بسان آتش شمعم که می‌بارم بارانی

در این طوفان می‌سوزم و می‌سازم، ویرانی

چه آتش‌ها کشم تا آن

چه خاکستر شدن باشم

از این پیمان آتش زا، نباید که جدا باشم

شب تاریک و بی پایان، باید روشنی یابد

ای روشنک خاموش، بی نور به چه اندیشی

شمعم به تو می‌بارم تا روشنکت سازم

ای روشنک نوری در لحظه‌ی خورشیدی

این راه همه‌اش خار است

عریان به چه اندیشی

وی تا به سحر رفته، تا لذت خورشیدی

در رهگذرت، بادی، یا گمشده‌ی نوری

از شب زچه بگذشتی

از ماه زچه نالیدی

ای همسفر تابان در قصه‌ی توحیدی

در راه چنان بودی که در خانه‌ی، خورشیدی

کتاب ” فرو خفتن در این سامان دلی تن سای و بس عفریته میخواهد… به قلم “دانا محمود زاده”

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 200000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button