چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب “قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی” اثر “فرهاد بهرامی نوا”

0

انتشارات عطران: کتاب “قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی” اثر “فرهاد بهرامی نوا”

تاريخچه گمرگ

تاريخ سازمان جهاني گمرك از سال 1947 هنگامي كه در سيزدهمين اجلاس دولت‌هاي اروپائي، كميته همكاري هاي اقتصادي اروپا با تشكيل يك “گروه مطالعاتي” موافقت نمود، شروع گرديد. اين گروه امكان تأسيس يك يا چند اتحاديه گمركي اروپايي را براساس اصـول “موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت” (گات)‌ مورد بررسي قرار داد.

در سال 1948، گروه مطالعاتي مزبور دو كميته تشكيل داد: 1-  كميته اقتصادي 2- كميته گمركي. كميته اقتصادي «سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه» گرديد و كميته گمركي تبديل به شوراي همكاري هاي گمركي شد. در سال 1952 كنوانسيون تأسيس شوراي همكاري گمركي رسمأ به اجرا گذاشته شد.

مفهوم سازمان جهانی تجارت

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از چنین حوادثی رهبران جهان درصدد تأسیس نهادهای مدیریت جهانی بر آمدند. در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل تشکیل شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهه۱۹۳۰ این تلاش ‌ها در عرصه اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تأسیس صندوق بین‌ المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هایی برای تأسیس یک سازمان بین ‌المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب ‌های فراوان در ۱۹۴۷ موافقت ‌نامه عمومی تعرفه و تجارت گات تأسیس شد.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button