چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب مقالات ششمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

0

کتاب مقالات ششمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی

در بخشی از کتاب می خوانیم:

ورود به عصر دیجیتال که با خلق کانال‌های ارتباطی جدید همراه گردیده است، تحولات گسترده‌ای را در حوزه ارتباطات و بازاریابی به وجود آورده است.

بر این اساس، شرکت‌های امروزی در پی بهره‌گیری از شبکه‌های بازاریابی دیجیتال در راستای ارائه خدمات مناسب به مشتریان برای بهبود سطح رضایت‌مندی آنان می‌باشند.

در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال بر مبنای رویکردی ترکیبی و تحت مطالعه‌ای توصیفی-همبستگی صورت گرفته است.

این پژوهش شامل دو جامعه خبرگان فعال در صنایع ارتباطات برای شناسایی مهمترین شکاف‌های مهارتی در بازاریابی دیجیتال و تعیین عوامل مؤثر بر آنان و جامعه دوم شامل مدیران و کارشناسان شرکت‌های مذکور برای مشخص نمودن نقش هریک از عوامل شناسایی شده بر کاهش شکاف مهارتی موجود می‌باشد.

دراین راستا در گام نخست با بهره‌گیری از پرسشنامه بومی‌ساز و مصاحبه به روش دلفی با یک نمونه ده نفره از خبرگان که به روش گلوله‌برفی تعیین شده بودند شکاف‌های موجود در مهارت‌های بازاریابی و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شده و در گام بعدی با استفاده از پرسشنامه 32 سوالی محقق‌ساخته با یک نمونه 226 نفره از کارکنان شرکت‌ها به بررسی نقش هریک از عوامل شناسایی شده بر کاهش شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال پرداخته شد.

نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان داد که در بین چهار عامل شناسایی شده توسط خبرگان، مؤلفه‌هایی از قبیل؛ عوامل استراتژیک عملیاتی و عوامل محیطی بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال شرکت‌های مورد مطالعه تأثیر مستقیم و مثبتی داشته‌اند.

در این بین  عوامل محیطی از قبیل شرایط اجتماعی و فرهنگی، دین و مذهب، تکنولوژیکی و اقتصاد نقش مؤثرتری بر شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال ایفاء نموده است.

همچنین سایر نتایج حاکی از آن است که در بین شکاف‌‌های مهارتی موجود در بازاریابی دیجیتال شرکت‌های تحت بررسی، شکاف مهارتی در «اصول ارتباطات»، بیشترین و شکاف مهارتی در «پیش‌بینی آینده»، کمترین حد را به خود اختصاص داده‌اند.

نوبت چاپ: اول

قیمت روی جلد: 480000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:           66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button