چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: کتاب ” کهنه فروش ” به “قلم میترا مهدی پور”

0

انتشارات عطران: کتاب ” کهنه فروش ” به “قلم میترا مهدی پور”

بعد ها بعضی از همسایه هایی که بچه کوچک داشتن یا شیر داشتن از سر دلسوزی با شنیدن گریه نوزاد میومدن و به بچه شیر میدادن.مریم و جعفر بعد از اینکه بچه حسابی جون گرفت به کمپ چادر رفتن و دوباره مدت یک سال در چادر زندگی کردند.در همسایگی آن ها خانواده ایی بودند بسیار مهربان که دو دختر داشتند،یکی کوچکتر و یکی از مریم بزرگتر.

مرتب بچه رو به چادرشان می بردند و به کمک مادرشان از بچه نگهداری می کردند.مریم مجبور شد به بچه اش شیرخشک بدهد.دوسال بعد پسر دومش را هم در لالی بدنیا آورد.مدتی هم ننه مریم و آقا همراه دو پسرشان به بخش عنبل که‌ در نزدیکی لالی بود رفتن ومدتی در آنجا زندگی کردن.ننه مریم میگوید وقتی برای بار سوم باردار شدم نزدیک زایمانم بود.

زن همسایه هم باردار بود و مادرش برای زایمانش نزدش آمده بود.ننه مریم گفت دلم برای خودم سوخت که کسی رو ندارم و از دده خاتون هم دور بودم.به زن همسایه گفتم خوشبحالت مادرت  می آید و‌ در موقع زایمان کنارت هست.او هم گفت نگران نباش مادرم تا بچه ام از چله بیرون برود خانه ام می ماند،وقت زایمان تو هم برسد مادرم کمکت می‌کند.فردای آنروز با سر و صدا از خانه همسایه متوجه شدم بچه اش بدنیا آمده.ننه مریم گفت فردا شب درد زایمان گرفتم و زن همسایه را خبر کردم،او مادرش را به کمکم فرستاد و توانستم راحت زایمان کنم.

ننه مش مریم میگوید یادت نره بنویسی حقوق یک ماه جعفرو دادیم سربازیشو خرید،خوب یادمه حقوقش نود و شش تمن بود.وقتی تازه به لالی رسیدیم به جعفر گفتن باید بری سربازی،گفت ‌مریم چادرتو سر کن باید جایی برویم.فاطمه دختر حسین رو هم با خودت بیاور.فاطمه دختر دده خاتونو حسین رو بغل کردم و گفت‌ جایی که می رویم بگو دختر خودمونه.

فاطمه ‌یک یا دو ساله در آغوش مریم چنان بهش چسبیده بود که هیچکس شکی به مادر و فرزندیشان نمیکرد فقط مریم واقعاً خیلی کوچک بود.جعفر تازه حقوقش را گرفته بود،پاکت حقوق تو‌ جیبش بود و‌ نودو شش تمن توی پاکت بود.وقتی مامور مسئول بهش گفت چقد حقوق گرفتی گفت نودو شش تومن!

ادامه در کتاب کهنه فروش…….

کتاب ” کهنه فروش ” به “قلم میترا مهدی پور

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button