چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: کتاب “انتخاب مناسب ترین فناوری نوسازی شبکه های فاضلاب و آب سطحی” به قلم “حمیدرضا قایدی”

0

انتشارات ملی عطران: کتاب “انتخاب مناسب ترین فناوری نوسازی شبکه های فاضلاب و آب سطحی” به قلم “حمیدرضا قایدی”

روش های subsituation

یک ساختار منطقی از روندها را پیشنهاد می دهند، که تعریف کننده نتایج منحصر بفرد عملیات ریاضی است.

ولی امتیازها و وزن­های عددی اختصاص یافته به معیارهای تکی (individual) مشکلات روش شناختی را به دنبال دارند.

مشکلات بوجود آمده سهم معیارهای تکی را در امتیاز کل با جایگزین کردن معیارهای دیگر کمرنگ می کنند.

به هر حال هیچ راهی برای جایگزین کردن آب آلوده با هوای پاک و یا مناظر طبیعی تخریب شده با وسایط نقلیه بی صدا وجود ندارد.

مانع دیگر روند های تجمیع، کمبود شفافیت در فرایند تصمیم گیری است.

بنابراین رویکردهای مبتنی بر تجمع برای ارزیابی های مبتنی بر شبکه های فاضلاب معیارهای اندازه گیری شده بر پایه یک مقیاس یکسان، مناسب می باشد. به عنوان مثال جوانب مالی چون معلوم شده تحلیل هزینه- فایده خیلی دقیق تر است.

مزیت تحلیل هماهنگی (مثلاً ELECTRE) در مقایسه با مدل های امتیازدهی قابلیت مقایسه پذیری زوج گزینه هاست. ولی در هر صورت تعدادی از پارامترها توسط کاربر تنظیم/ تعریف شوند (بویژه آستانه ها و معیارها).

با مقایسه گزینه هایی که مشخصاتشان در مقیاس های مرکب تعریف شده اند، مشکلات تصمیم چندمعیاره بیشتر توسط روند.های حذفی پشتیبانی می شوند که از رویکرد جعبه سیاه تفره می روند.

برای ارزیابی فناوری های نوسازی در  CARE-S موازنه شکل یافته و روند رتبه بندی انتخاب شده و با روند ELECTRE مقایسه خواهد شد. هر دو روش با یک مرحله پیش حذف آغاز می شوند.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 600000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button