چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران (جزیره کیش): چاپ ارزان کتاب نویسندگان، مولفین و مترجمین جزیره کیش

0

طبق بخشنامه شماره 3432/76 هیأت مدیره انتشارات ملی عطران (جزیره کیش) و در راستای حمایت از اهالی قلم، مؤلفین، مترجمین و نویسندگان جزیره کیش؛ این مرکز در نظر دارد نسبت به چاپ کتب ساکنین آن جزیره با هزینه ای پایین اقدام به عمل آورد. (چاپ کتاب جزیره کیش)
کل برآورد هزینه پرداختی برای چاپ هر کتاب توسط نویسنده ساکن در جزیزه کیش مبلغ 500،000 تومان خواهد بود. پرداخت مازاد هزینه های اخذ مجوزات قانونی و چاپ به عهده انتشارات عطران می باشد.
لازم به ذکر است که آثار ارسالی به دبیرخانه انتشارات، توسط هیأت داوران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از طی مراحل داوری وارد مرحله صدور مدارک قانونی و چاپ خواهد شد.
انتشارات ملی عطران با رویکرد حمایت از نویسندگان نو ظهور و استعداد یابی جوانان، از ایده های مطروحه توسط ساکنین جزیره کیش استقبال نموده و با اعمال حمایت های مادی و معنوی لازم؛ جریان فکری ظاهر شده را به سرمنزل شکوفایی و معرفی به جامعه علمی و ادبی کشور خواهد رساند.

مسیر ارتباطی انتشارات ملی عطران در بسط آثار و استعداد نویسندگان و مبتکران جزیره کیش به شرح زیر می باشد:

دبیرخانه مرکزی: 66191000-021
فکس مرکزی: 89779269-021
پست الکترونیک: info@atranbook.ir
تلگرام آنلاین: 09108172896
وبسایت مرکزی: WWW.ATRANBOOK.IR
WWW.ATRANGROUP.IR

Call Now Button