چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره چهل و نه، مهر ماه 1399

0

انتشارات ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره چهل و نه، مهر ماه 1399 اقلیم و تاثیر آن بر توسعه ی صنعت گردشگری

اقلیم و تاثیر آن برتوسعه ی صنعت گردشگری
ماندانا یاوری
علیرضا یاوری

اهمیت بهداشت ایمنی ومحیط زیست در صنایع نفت وگاز
مصطفی نوربخش

نگرشی بر فرآیند تولید سرب و روی در معدن انگوران با هدف کاهش آلایندگی
اله مظفری
بیژن ملكی
علی مهری عزت

تأمین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر
عباس علاف صالحی
شهرام نجفی
مهدی هاشمی شهرکی

مدیریت تلفات  آب
عادل علاف صالحی

اصول و اجرای طرح های آب وفاضلاب
علی اکبر نظام آبادی
عادل علاف صالحی

بهره برداری ومدیریت شبکه های فاضلاب
عادل علاف صالحی
عباس علاف صالحی

پیام نگاری در بحران
ملیحه فلاح نژاد

کاویتاسیون در پمپ وشیر
دکتر حسن رحیم زاده
مهندسی علیرضا مسجدیان جزیص

اصول ایمنی و بهداشت در طرح های آب و فاضلاب
علی اکبر نظام آبادی

اصول بهره برداری شبکه وتصفیه خانه فاضلاب
حمید امیری
ناصر همت افزا
سماء آزادی

پارامترهای کیفی آب رودخانه های ایران
علیرضا پارسا
سید احمد میر باقری
رحمان پارسا

دوست من طبیعت
عادل علاف صالحی

تأمین آب در بحران (تأمین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیری)
عباس علاف صالحی
آیگین امیدی

بهداشت ایمنی ونقش رسانه در بحران های آبی
نرگس علی پور اصطهباناتی
عباس علاف صالحی

بررسی روند یابی دمای هوای شهرستان اصفهان
رضا بصیری
سید عابد سادات نیا
امیر احمدی
فرخنده رعیت اصل

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button