چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره پنجاه و یک، آذر 1399

0

انتشارات ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره پنجاه و یک، آذر 1399

اثر سطح ایستابی کم عمق بر توزیع رطوبت در نیمرخ خاک
حسین شریفان
مریم باقری مقدم
مهدی ذاکری نیا

اثر شوری سطح ایستابی کم عمق بر مقدار شوری در نیمرخ خاک
حسین شریفان
مریم باقری مقدم
مهدی ذاکری نیا

بهره برداری پایدار، بررسی ارزش های حفاظتی و اکولوژیکی جزیره مینو براساس معیارهای IUCN
ماندانا یاوری

مدیریت تلفات آب
عادل علاف صالحی

اصول و اجرای طرح های آب وفاضلاب
علی اکبر نظام آبادی
عادل علاف صالحی

بهره برداری ومدیریت شبکه های فاضلاب
عادل علاف صالحی
عباس علاف صالحی

پیام نگاری در بحران
ملیحه فلاح نژاد

کاویتاسیون در پمپ وشیر
دکتر حسن رحیم زاده
مهندسی علیرضا مسجدیان جزیص

اصول ایمنی و بهداشت در طرح های آب و فاضلاب
علی اکبر نظام آبادی

اصول بهره برداری شبکه وتصفیه خانه فاضلاب
حمید امیری
ناصر همت افزا
سماء آزادی

پارامترهای کیفی آب رودخانه های ایران
علیرضا پارسا
سید احمد میر باقری
رحمان پارسا

دوست من طبیعت
عادل علاف صالحی

تأمین آب در بحران (تأمین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیری)
عباس علاف صالحی
آیگین امیدی

رقص واژه ها
مه آسا رسولی
نیره عبدی چیتگر

تو معلم، من شاگرد عاشق
ندا سلطانی

بررسی حقوقی رودخانه های مرزی ایران (مطالعه موردی رودخانه ارس، اروند رود، اترک)
فاطمه سادات علوی پور

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button