چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره 23 (مرداد ماه 1397)

0

آب مایه حیات ماست، بهبود وضع اقتصادی و استاندارد زندگی مردم با مصرف زیاد تر آب همراه شده است و الگوی مصرف آب تغییر یافته است. شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)

هنوز در دنیا مصارف خانگی آب (شرب و..)، بعد از کشاورزی و صنعت سهم قابل توجهی از آب را به خود اختصاص داده است.

تقریباً امروزه از هر سه نفری که در جهان سوم زندگی می کنند یک نفر دسترسی روزانه به آب کافی و گند زدایی شده ندارد.

عواملی از قبیل گرم شدن کلی هوا در دنیا بر اثر تولید گاز های گلخانه ای پیامد های زیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود آورده اند که مخاطره آمیز ترین آن بحث آب شرب غیر بهداشتی است که درصورت استفاده عامل اصلی اپیدمی ها و بیماری ها خواهد شد.

لذا به نظر می رسد گندزدایی آب مهمترین عامل جلوگیری از فاجعه های انسانی می باشد که شامل عمليات ويژه‌ای مي باشد كه به منظور نابود كردن يا غير فعال‌‌ كردن ارگانيسم‌ های مولد بيماري (پاتوژن‌ ها) انجام می شود.

متاسفانه روش های مرسومی که بعضاً در کشور ما جهت گند زدایی آب درحال انجام است خود عاملی در جهت تخریب محیط زیست هستند که ضروریست بررسی های علمی تری با رویکرد زیست محیطی حول کلیه روش های گند زدایی فعلی آب شرب انجام گردد تا به روش بهینه دست پیدا کنیم.

در واقع هدف این پژوهش نیز در همین راستا هست که بررسی تاثیرات زیست محیطی جایگزینی سامانه الکترولیزنمک طعام (Nacl) جهت گندزدایی آب شرب شهر آشخانه می باشد که ضمن تشریح روش، مقایسات زیست محیطی و.. نیز هم باسایر روش ها انجام شده است.

روش این پژوهش با تولید هیپوکلریت سدیم با عبور دادن جریان الکتریسیته از میان آب شور می باشد.

در این فرآیند ، دستگاه در قطب منفی خود ( آند ) گاز کلر تولید کرده و در قطب مثبت (کاتد ) هیدروکسید سدیم و هیدروژن تولید می شود.

سپس گاز کلر و هیدروکسید سدیم در اثر عبور جریان الکتریسیته با یکدیگر واکنش داده و محلول هیپو کلریت سدیم تشکیل می شود.

نتیجه اینکه، این روش به هیچ نوع ماده شیمیایی یا اضافه کننده شیمیایی احتیاج ندارد.

بنابراین هیچ گونه محصول جانبی یا نهایی خطرناکی هم تولید نمی کند. محصولات تولید شده پایدار بوده و بعد از گذشت یک دوره زمانی معین به مواد اولیه یعنی آب و نمک تبدیل می شوند و قابل تجزیه زیستی در محیط نیز می باشند.

در این شماره می خوانید:

تغییرات میکرو بیولوژیکی و شیمیایی در مدفوع جوجه ها با تکنولوژی جدید خشک کردن

مروری بر آسیب پذیری سیل در زمین های کشاورزی

مدلسازی اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) رودخانه جاجرود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)

اولویت بندی معیارهای مکانیابی قرق های اختصاصی با روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان یزد)

استفاده از مواد بازیافتی در بتن غلتکی ویژه راهسازی (RCCP)

معرفی کتاب

بررسی تاثیرات زیست محیطی جایگزینی سامانه الکترولیز نمک طعام(Nacl) جهت گندزدایی آب شرب شهر آشخانه

كاهش تركيبات آلي فرار در واحد های تصفیه پساب صنعتی به روش هوا دهی مستقیم

متخصصین برگزیده

ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره 22 (تیرماه 1397)

انتشارات ملی عطران (وابسته به وزارت کشور)

قیمت روی جلد: 300000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی مجله زیستبان آب:        66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button