چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: مجموعه اشعار “لحن شب” به قلم سایه مهری

0

مجموعه شعر نو ” لحن شب” به قلم: دکتر عادل علاف صالحی، دکتر سایه مهری، مهندس بهناز ترابی

(ویراستار: دکتر عباس علاف صالحی)

نوبت چاپ: اول

قیمت روی جلد: 2700000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات:                    66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button