چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران- ژورنال تخصصی زیستبان شماره 27 آذر 97

0

سیستم های تالابی تصفیه فاضلاب می توانند طبیعی یا مصنوعی باشند. فارغ از اینکه آنها چگونه می خواهند به تصفیه فاضلاب بپردازند، می توان آنها را به عنوان زیرساخت های مورد نیاز برای ارائه ی راه حل هایی جهت تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک توسعه داد.
مشروط بر اینکه قابلیت های خود را به عنوان یک نهاد طبیعی که می تواند موجب حفظ اشکال مختلف زندگی و اکوسیستم شود از دست ندهد.
البته در دستیابی به یک چنین هدف بلندپروازانه مبنی بر یکپارچه سازی سیستم های تالابی به عنوان زیرساخت هایی برای جوامع انسانی و به منظور بهبود شرایط و همزمان حفاظت قابلیت ها و خلوص تالاب ها، چالش هایی نیز در اجتناب از تخریب تالاب ها به عنوان یک اکوسیستم وجود دارد.
در ادامه ی این مقاله ضمن اشاره به بخش هایی از این چالش های موجود و راه و روش هایی برای غلبه بر آنها، نمونه هایی از موارد استفاده از سیستم های تالابی  به منظور بستری برای تصفیه فاضلاب های مختلف در جدول های 1 الی 4 آورده شده است.
مقدار آنتالپی مثبت (14/37 KJ.mol-1) نشان می­دهد که فرآیند جذب یون مس با استفاده از جاذب نانو-مونتموریلونیت یک واکنش گرماگیر است، به طوری­که با افزایش دما جذب یون مس افزایش می­یابد.
مقدار مثبت آنتروپی(60/05 J.mol-1) نشان­ دهنده افزایش بی­نظمی ذرات مس در حین فرآیند جذب توسط نانو-مونتموریلونیت است. به عبارت دیگر با افزایش دما تحرک ذرات بیشتر شده و سرعت نفوذ آن­ها به داخل خلل و فرج­ها و حفرات نانو-مونتموریلونیت افزایش می­یابد.

در این شماره می خوانید:
تالابهای بین المللی استان گلستان، فرصتها و تهدیدها    ۱۱
محمد فرهنگی
بررسی و شناسایی جوامع کفزی رودخانه محمد آباد (گلستان) با هدف کیفیت آب از نظر شدت آلودگی    ۱۷
محمد فرهنگی
معرفی سیستم های تصفیه  فاضلاب تالابی برای بکارگیری در جوامع کوچک   ۲۵
محمدرضا ترکان
مهدی ریاحی خرم
معرفی یک مدل ریاضی جهت تحلیل آلودگی نفتی در آب دریا    ۳۳
محمدرضا ترکان
مهدی ریاحی خرم
مطالعه مدلهای غیرخطی ایزوترم و ترمودینامیک فرایند جذب مس توسط نانو مونتموریلونیت از محلول آبی    ۴۱
شبنم حسنی
فرامرز دولتی ارده جانی
محمد ابراهیم علیا
مروری بر مدلهای ریاضی فرایند جذب در سیستم پیوسته    ۴۹
شبنم حسنی
فرامرز دولتی ارده جانی
سجاد طالش حسینی
بررسی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نور چمستان    ۵۷
معصومه واحدی
امیرحسین حمیدیان
اثرات منفی چاههای جذبی فاضلاب های ساختمان بر مقاومت خاک زیر پی در ساختمان های قدیمی و مدرن    ۶۵
الیاس قنبر نژاد
تبدیل آلودگی هوا    ۷۱
مریم احمدی
متخصصین برگزیده    ۷۷
دریافت شماره قبل نشریه

قیمت روی جلد: 350000 ریال    (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی مجله زیستبان آب:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):     09108172896

عطران- درگاه پرداخت امن آنلاین- کلیه کارت های شتاب

Call Now Button