چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران- ژورنال تخصصی زیستبان شماره 28 دیماه 97

0

مطالعات به منظور تعیین کارآیی رزین‌های معدنی در تصفیه آب با تاکید بر نقش آن در مطالعات زیستی صورت گرفت. رزین‌ها بخشی از مواد معدنی طبیعی هستند که به صورت گسترده‌ای در تحقیقات آبزی پروری ظاهر شده‌اند. رزین‌های طبیعی از اهمیت بیشتری در صنعت آبزی پروری برخوردارند.

مطالعات به منظور تعیین کارآیی رزین‌های معدنی در تصفیه آب با تاکید بر نقش آن در مطالعات زیستی صورت گرفت. رزین‌ها بخشی از مواد معدنی طبیعی هستند که به صورت گسترده‌ای در تحقیقات آبزی پروری ظاهر شده‌اند. رزین‌های طبیعی از اهمیت بیشتری در صنعت آبزی پروری برخوردارند.

زئولیت‌ها در واقع گروهی از رزین‌های طبیعی‌اند. در بین رزین‌های طبیعی کلینو پیلیولیت، اور یونیت، چابازایت، هولاندیت، موردینت و فیلیپسیت شناخته شده‌تر و با اهمیت‌تر هستند. رزین‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص همچون وزن مخصوص مناسب، تبادل یوئی، وجود کانال و حفرات فراوان و ثبات ساختمانی کاربردهای متنوعی در آبزی پروری و محیط زیست دارند. رزین‌ها عملکردهای زیادی دارند از آن جمله جذب گازها، تعویض یونی، بر طرف کردن بو، تصفیه آب، جلوگیری از انباشت زیستی و تغذیه ماهی.

در این شماره می خوانید:

برگزیدگان این شماره    ۵
استفاده از رزین­های معدنی در پالایش آب با تاکیـد بر نقـش آن در مطالعـات زیستـی    ۱۱
محمد فرهنگی
معرفـی یک مدل ریاضـی جهت تحلیل آلودگی نفتی در آب دریا    ۱۶
محمدرضا ترکان
مهدی ریاحی خرم
انرژی خورشیـدی چیـست و صفحـات خورشیـدی چگونـه کـار میکننـد؟ ۲۲
تارا حبیب زاده
مروری بر مدلهـای ریاضی فرآیند جذب در سیـستم پیوسته    ۲۸
شبنم حسنی
فرامرز دولتی ارده جانی
سجاد طالش حسینی
فضـا چـه خبـر ؟!! زحل- دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی    ۳۴

مقایـسه محتوای فنلی، فلاونوئیـدی و فعالیـت آنتـی اکسیدانی دو گیـاه میـخک و شاهتـره    ۳۸
پریچهر حناچی
مرجان سادات حسین پور
بررسی تاثیر تصویر برند و وجهه برند بر نگـرش به برنـد تلفـن همـراه    ۴۲
مطهره خدری
علی مهرابی
ارزیابی تامینکنندگان برونمرزی با تاکید بر شاخصهای ریـسک با استفـاده از فرایـند تحلیـلی سلسله مراتـبی    ۴۹
عرفان طباخی قصبه
صدیق منصور
انـواع کمپیـنگ در طبیـعت    ۶۲
بررسـی اثر ارزشهـای فرهنگی بر کارآفریـنی سازمـانی    ۷۱
محمدحسن رضا زاده
راهنمـای سفـر به سننـدج و مریـوان    ۸۰
عادل علاف صالحی
لغـات و اصطلاحـات تخصصـی    ۸۹
#بـافـرهنـگ_باشیـم- ریختن زباله در شهر «فرهنگ آشغال» می‌خواهد!    ۹۰
بررسی نحوه عملکرد و ایمنی سیستم تورگ لولـه هـای حفـاری در صنـعت نفـت    ۹۴
عارف عارفی پور
میلاد عالی پور
ایوب امرایی
محمدمیلاد اعرابی نائینی
حسین شکری
مطالعات امکان‌سنجی سد سمسیلی در جنوب شهرستان کرمان    ۹۸
سید علیرضا آشفته

دانلود همه شماره های ژورنال


قیمت روی جلد: 350000 ریال    (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی مجله زیستبان آب:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):     09108172896

Call Now Button