چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: ژورنال تخصصی زیست بان شماره 25 (مهر 97)

0

گیاهان علفی یکی از مهم‌ترین اهداف ارزیابی اراضی پیش‌بینی کردن تغییرات در نوع استفاده از اراضی یا مدیریت اراضی در جایی است که تصمیم به تغییراتی گرفته شده است.
از نرم‌افزار GIS جهت تعیین موقعیت جغرافیایی منطقه، موقعیت پروفیل زده شده و نقشه کاربری اراضی استفاده شد. با استفاده از نمونه‌های خاک برداشت شده در زیر حوزه‌ها، فاکتورهای EC ، PH، بافت خاک و عصاره اشباع خاک اندازه‌گیری شد.
با توجه به نتایج مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده منطقه دارای شیب ۱۵ تا ۲۰ درصد، بافت خاک شنی، شنی لومی، شنی لومی رسی، ساختمان خاک دانه بندی متوسط تا درشت، عمق خاک و حاصلخیزی خاک کم تا متوسط، کمتر از ۲۰ درصد گیاهان علفی و ترکیب گونه‌ای شامل گیاهان غیر خوش خوراک یا با خوش خوراکی متوسط است.
که منطقه با توجه به شرایط نامناسب خاک، ترکیب گونه‌ای و پوشش علفی کمتر از ۲۰ درصد مناسب کاربری مرتع نیست.
به علت حاصلخیزی کم، بافت درشت و قلوه سنگی خاک برای ایجاد باغ و کشت کشاورزی مناسب نیستند و بیشتر قابلیت زیستگاه حیات وحش را دارد.
در این منطقه می‌توان با کارهای مدیریتی چون قرق، بذرکاری، بذر پاشی و بوته کاری باعث بهبود پوشش گیاهی، حفظ خاک و مهار رواناب شد و با استفاده از کارهای فیزیکی و مهندسی در جهت احیاء و بازسازی منطقه تلاش کرد.

در این شماره می خوانید:

بررسی ارزیابی قابلیت اراضی حوزه آبخیز هورمودر، استان هرمزگان
پیش‌بینی و مقایسه دبی حداکثر لحظه‌ای سیلاب در دوره بازگشت‌های مختلف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدل HEC – HMS در حوضه چشمه کیله
شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل VENSIM (مطالعه موردی: سد طازران)
ارزیابی شرایط بهداشتی و ایمنی کارگران در معادن
معرفی کتاب محیط زیستی- گیاهان علفی
بررسی حذف فلز سنگین (کرم، سرب، روی و آهن) از صنایع آبکاری به روش انعقاد شیمیایی (مطالعه موردی: کارخانه پارس شهاب)
متخصصین برگزیده

قیمت روی جلد: 350000 ریال
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی مجله زیستبان آب:        66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button