چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: کتاب “آتش جهنم و گندم بهشت” اثر “بهروز آل جزایر”

0

حشمت

نام حشمت باغی خان در میان کسبه ها،  بازاریان و ریش سفیدان شهر شناخته شده بود.

حشمت بیست و پنج سال پیش از روستای خاکو به شهر آمده بود و حالا یکی از اهالی قدیمی کوچه سفیدابی به حساب می رفت.

حرفش میان بازاریان سند بود و هرکجا می رفت به احترامش بلند می شدند. همه جا از او به عنوان کاسبکاری نمونه حرف می زدند که تا به حال حقی را زیر پا را نگذاشته است.

با این حال اما کم تر کسی از گذشته ی آقای باغی خان خبر داشت.

روزهای نخستی که حشمت خان جوان تازه به شهر آمده بود، در محیطی ناآشنا به دنبال حرفه ای برای یادگیری می گشت.

با این که به غریبه ها سخت کار می دادند اما پس از مدت کوتاهی با پیرمرد فخاری به نام آقاجان کوزه گر آشنا شد.

آقاجان کوزه گر باتجربه حشمت را به شاگردی پذیرفت. حشمت تا چندین سال در دکان کوچکی که انتهای بازارچه محلی بنا شده بود شاگردی و نظافت می کرد.

صبح ها کف سیاه دکان را تمیز می کرد،  تکه های شکسته سفال ها را جمع می کرد و عصرها هم ظروف گلین را روی گاری می گذاشت و در شهر می چرخید.

تابستان های گرم پارچه ای خیس دور گردنش می انداخت و زمستان های سرد هم با جامه ای یکدست بلند به کار ادامه می داد. حشمت جوهر کار داشت و فردی کاری بود.

پس از آن روزهای سخت حالا بواسطه اعتباری که در این سال ها کسب کرده بود، بی آنکه کسی سفارشش را کند یا نیاز باشد که او را تضمین کند، تاجرها برایش ظروف رنگی و تزئینی سفالی می آوردند و سفالگرها به سفارشش ظروف سفالین می ساختند.

شاید که سفالگرش لبخند زده بود. هرچند که نمی شود از کمک به سازای ابراهیم میرزا به حشمت در طی این سال ها غافل شد. کسی که در طی چند سال گذشته نقش پررنگی در شکل گیری روابط حشمت با تاجرها از جمله سلطان بازرگان را داشته است.

سلطان بازرگان پیرمردی تاجر بود که از خانواده اشراف به حساب می رفت. در آن زمان اکثر مشاغل موروثی بودند و پسر خواسته یا ناخواسته به سمت شغل پدر کشیده می شد.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR
انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR
Call Now Button