چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: کتاب “اصول و مبانی پارچه‌شناسی” اثر” شیما مقصودلو، سمیه شیخی”

0

تعریف لیف

رشته نازک بلند که نسبت طول به قطر آنها بسیار زیاد است (بیشتر از 1000 ) لیف میگویند. از نقطه نظر ساختاری الیاف از زنجیرهای پلیمری بلند ساخته شده اند.

برای اینکه پلیمری بتواند تبدیل به لیف شود باید دارای خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب باشد؛ از جمله خواص مهم عبارتند از:
وزن مولکولی باید بین 10000 – 20000 باشد، وزن مولکولی پایینتر استحکام لازم را دارا نیست و وزن مولکولی بالاتر تبدیل شدن به سیال (ذوب یا حل شدن پلیمر قبل از ورود به رشته ساز)در هنگام ریسندگی را مختل میکند.
– شکل مولکول: پلیمر باید بلند و به صورت خطی باشد و تا حد امکان گروههای جانبی در ساختار کم باشد، در این صورت است که زنجیرها امکان نزدیک شدن بهم و درگیر شدن و در نتیجه ایجاد استحکام را دارند.

– کریستالی بودن: با توجه به چگونگی قرار گرفتن زنجیرهای پلیمری درون ساختار هر لیف نواحی کریستالی (منظم)، شبه کریستالی و آمورف( نامنظم ) وجود دارد. درصد کریستالی، میزان استحکام و مقاومت، میزان نواحی آمورف جذب رطوبت و رنگ را تعیین میکنند.

– پیوندهای داخلی بین مولکولها: پیوند بین پلیمرها و پیوند میان زنجیرهای پلیمری مجاور هم (پیوند عرضی) میزان استحکام لیف را مشخص میکند. این پیوندها به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند: واندروالس (ضعیف)،
هیدروژنی (متوسط)، الکترووالانس یا یونی (متوسط) و کووالانس (قوی).

– آرایش یافتگی: موازی بودن زنجیرهای پلیمری در راستای محور طولی لیف را آرایش یافتگی میگویند. آرایش یافتگی، مناطق کریستالی را مشخص میکند در نتیجه تاثیر مستقیم بر روی استحکام دارد.

– سختی زنجیر مولکولی: زنجیرهای پلیمری باید استحکام لازم برای مقاومت در برابر تغییر شکل را دارا باشند.

طبقه بندی الیاف نساجی
الیاف نساجی به دو روش طبقه بندی میشوند؛
1) طبقه بندی بر اساس منشأ تولید
2) طبقه بندی بر اساس طول

نوبت چاپ: اول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button