چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: کتاب “پاییز یعنی پدر همیشه قهرمان بود” به قلم “حسین شکری”

0

انتشارات ملی عطران: کتاب “پاییز یعنی پدر همیشه قهرمان بود” به قلم “حسین شکری”

قانون آدم ها

توله گرگ پرسید
چرا دَریدن؟
ماده گرگ گفت:
ما می دَریم
تا تو را بزرگ کنیم
توله گرگ پرسید:
مثل قانون آدم ها؟
ماده گرگ گفت:
ما دَرنده هستیم،
اما نه مثل انسان ها
ما می دَریم تا گرسنه نمانیم
و انسان ها می دَرند
تا دَریده نشوند…

خدای ده ما روستا زاده نیست

چوپانی ره شهر در پیش گرفت
از خدا طلب بخت و اقبال خویش گرفت
درویشی را به ره دید و استخاره خواست
درویش اما سبب استخاره خواست
چوپان از خستگی در کار خود می نالید
به اقبال بلند مردم شهر می نازید
از خدائی که روزی رسان بود
اما چوپان جز اجحاف ندیده بود
از خدائی سخن داشت که نیست در فکر او
روستا و مردمش نیستند در شان او
می گفت خدای ده ما روستا زاده نیست
رد پای خدا در روستای ما نیست
می گفت از شیری که می دوشد، نمی نوشد
تا سیر شود کام آنان که او را می دوشند
درویش کرد به چوپان نظری
نظری که طعنه داشت چرا ز خدا بی خبری
گفت درویش، آنان که شیر را بر تو حرام کردند
در خفا قدرت خداوندی را انکار کردند
همان ها که از دست رنج تو خوردند و بردند
در محافل سخن از دین و ایمان کردند
از سادگی و عَزمت قصه ها گفتند
فرزندان خود را چیز دگر گفتند

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button