چاپ رایگان کتاب

انتشارات ملی عطران: کتاب “کودکان بازیگوش، والدین باهوش” به قلم “انسیه مرادی”

0

انتشارات ملی عطران: کتاب “کودکان بازیگوش، والدین باهوش” به قلم “انسیه مرادی”

سلام کردن

آن روز جمعه بود و مهنا کوچولو که دو سال داشت هر جمعه مثل همیشه، به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگش می‌ رفت. پدرش به او می گفت: عزیزم وقتی به خونه ی بابا جون رفتیم به همه سلام کن. مهنا خانم همیشه در خانه خودشان به پدر قول می داد که به دیگران سلام کند اما وقتی به خانه اقوام و دوستان می رسیدند، خجالت می کشید و یا شاید هم یادش می رفت که سلام کند. پدر مهنا به او  می گفت: مهنا جان، برو به همه سلام کن. اما مهنا کوچولو نمی رفت و خجالت می کشید و پشت پدرش پنهان می شد. چندین بار این کار تکرار  شد و مهنا همچنان سلام نمی داد و پدرش دوست داشت او این کار را یاد بگیرد.

پدر برای این کار به فکر چاره ای افتاد و از روز بعد وقتی به خانه می آمد با صدای بلند و واضح به مهنا و مادر او سلام می داد و احوالپرسی می کرد. حتی به شوخی برای یاد دادن سلام به دخترش به عروسک های او هم سلام می داد. بعد از گذشت چند روز وقتی مهنا این رفتار را از پدرش دید، او هم سلام کردن را یاد گرفت و تکرار کرد. وقتی پدرش با صدای بلند سلام می کرد جواب سلام او را با صدایی واضح و بلند می داد.

دوباره جمعه شد و پدر از مهنا قول گرفت که این بار به پدر بزرگ و مادر بزرگ سلام کند و مهنا هم قول داد که این کار را انجام دهد. وقتی به خانه پدر بزرگ رسیدند، پدر بزرگ به مهنا سلام داد، مهنا هم جواب سلام پدر بزرگ را با صدایی بلند داد، از آن طرف، مادر بزرگ هم با خوش رویی گفت: سلام به روی ماهت نوه ی گلم، آفرین به تو، مهنا هم گفت: سلام مامان جون. آن روز مهنا کوچولو خیلی خوشحال بود که به همه سلام داده و همه در مقابل او را تشویق کرده اند.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button