چاپ رایگان کتاب

حمیده نادری: نویسنده کتاب ” ضربان قلب ثانیه ها ” انتشارات ملی عطران

0

حمیده نادری: نویسنده کتاب ” ضربان قلب ثانیه ها ” انتشارات ملی عطران

ضربان قلب ثانیه ها

با نام خالق لیلی ها

آغاز میکنم هستی ذهنم را…

حمیده-نادری-نویسنده-کتاب-ضربان-قلب-ثانیه-ها-نشر-ملی-عطران1

گاهی میان آسمان و زمین ، نقطه می شوم برای نشستن بر واژه ی هنر…

هنر را سال هاست بر تن کرده ام…

از برای ساختن زندگی ، مینویسم…

از برای دیدن نوشته هایم ، فیلم میسازم…

و برای نگاه منتظر مادر و تلاش بی وقفه پدر سعی بر موفق شدن دارم…

تعداد ثانیه های نشستن در گوشه ای از هیاهوی زندگی و نوشتن از ناگفته هایم  آنقدر زیاد است که عددی برایش تعریف نمی شود…

دقیقه ها را با ضربان قلبم کوک کردم و ساعت ها برای ساختن هفته ها و ماه ها زمان گذاشتم…

نمیدانم ضربان قلب ثانیه ها کتاب است یا کتاب ضربانیست بر قلب ثانیه ها…

فقط میدانم ورودی دلنوشته هایم یک جفت کفش گذاشته ام تا با پوشیدنش  ازپنجره اتاق من ، نظاره گر دنیا باشید…

با کفش هایم گام بردارید ، شاید شما هم غرق شوید میان واژه ها و در این روزگار بی زمان ، در این خروشان بی وقفه حادثه ،      جانی دوباره یابید میان عاشقانه ها ، میان سفیدی کاغذ هایی که قلب کلمات در درونشان می تپد…

من به آغوش می کشم تمام ناگفته ها را…

حمیده-نادری-نویسنده-کتاب-ضربان-قلب-ثانیه-ها-نشر-ملی-عطران2

لینک خرید کتاب ” ضربان قلب ثانیه ها ” به قلم “حمیده نادری”

Call Now Button