چاپ رایگان کتاب

دانا محمود زاده : نویسنده کتاب ” فرو خفتن در این سامان دلی تن سای و بس عفریته می خواهد”- انتشارات عطران

0

دانا محمود زاده: نویسنده کتاب ”  فرو خفتن در این سامان دلی تن سای و بس عفریته می خواهد”- انتشارات عطران

پیله‌ی غم

جرم من پروانه بودن

عاشق رنگین کمان

آفتاب از من گرفت، لذت پروانگی

من به شب زندانی

تن به هستی دادم

تا که در وسعت نور مهتاب

زندگی بار دگر، رنگ مرا بر سر بوم زمان نقش کند

نقش یک نرگس خشک در بروغ مهتاب

من هم این بودن را، همه در رنگ سیاه

بهتر از رنگین کمان میدانم

من به خورشید ولی با نفَس خشم هنوز می‌بالم

که به من ثابت کرد

همه در رنگ سیاه

زندگی باید کرد

من در این پیله غم

که چنان بی رنگ است و نقش

خواهم ماند و به خاکستر صبح خواهم گفت

که طلوع نزدیک است

”  فرو خفتن در این سامان دلی تن سای و بس عفریته می خواهد” به قلم آقای دانا محمود زاده

Call Now Button