چاپ رایگان کتاب

دکتر لیلا یوسفی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر: کتاب راهنمای بیوگاز (انتشارات عطران)

0

دکتر لیلا یوسفی متولد 1352 و فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی در مقطع دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است. (راهنمای بیوگاز)
وی از سال 1379 پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران دانشکده فنی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و از سال 1390 به عنوان استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات تهران مشغول به تدریس و پژوهش در گروه های شیمی، مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست شده است.
همچنین آثار پژوهشی فراوانی در قالب طرح پژوهشی، کتاب و مقالات متعدد در نشریات و کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه نموده است. کتاب حاضر نتیجه سال ها تلاش و فعالیت های پژوهشی و آموزشی ایشان در این عرصه می باشد.
تعدادی مواد آلی موجود در مقادیر مشخص که می توانند بعنوان ماده اولیه برای هضم بیهوازی استفاده شوند مثل بخشهایی از پسماند محصولات جانبی صنعتی و محصولات انرژی وجود دارند.
بخش های پسماند شامل بخش آلی پسماند جامد شهری پسماند آلی تفکیک شده در مبداء غذا و باقیمانده های غذایی پسماند آشپزخانه و برشهای چمن می باشند.
در فرایندهای صنعتی مقادیر مشخصی از محصولات فرعی الی جمع می شوند شامل محصولات جانبی صنعتی کشاورزی ( کود حیوانی باقیمانده درو و غیره) و محصولات جانبی فرآیند غذا (مثل پسماند کشتارگاه آب پنیر تفاله غلات آبجوسازی باقیمانده مشروب پسماندهای میوه و سبزیجات باقیمانده های چغندر قند).
پسابهای صنعتی خیلی قوی همچنین می تواند بعنوان ماده اولیه در واحدهای بیوگاز جالب باشد. بالاخره محصولات انرژی کشت شده با هدف هضم بی هوازی شامل ذرت چمن و چغندر می باشد. دکتر لیلا یوسفی
همه محصولات پسماند و انرژی بطور یکسان برای تولید بیوگاز مناسب نیستند و در بعضی حالات تولید بیوگاز ممکن است سودمند نباشد. برای آنالیز سودمند بودن و مناسب بودن مواداولیه یک روش قابل اعتماد توصیف و تجزیه و تحلیل مواد اولیه لازم است.
یک انالیز مقدماتی خوراک می تواند با استفاده از اطلاعات موجود در مراجع همراه با فرآیند مواد اولیه و اطلاعات تولید انجام شود. مسائل قانونی مشابه محیط زیست  قوانین ایمنی تنظیم استفاده از محصولات پسماند می بایستی درنظرگرفته شود.
اگر بطور ابتدایی انالیز نشان دهد که مواد اولیه ممکن است سودمند باشند یک تجزیه و تحلیل دقیق آزمایشگاهی باید انجام شود. اطلاعات مختصر در رابطه با روشهای مختلف تجزیه و تحلیل مشابه جامدات کل (TS ) جامدات فرار (VS) ترکیب نسبی نیتروژن اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و محدودیتهای آنها در این فصل بحث می شود.
علاوه براین باید دسترسی مواد ریز و درشت مغذی نیز به همان نسبت امکان تجمع مواد بازدارنده (آنتی بیوتیکها فلزات سنگین ضد عفونی کننده ها امونیاک سولفید هیدروژن و غیره) ارزیابی شود. دکتر لیلا یوسفی
یک آزمایش مهم برای تجزیه پذیری بیهوازی و پذیرش یک خوراک یک آزمایش بسته برای پتانسیل متان بیوشیمیایی (BMP) است.
بهترین اطلاعات روی رفتار یک ماده اولیه بیوگاز می تواند از آزمایشهای تخمیر مداوم حاصل شود. اما یک ضرر عمده این آزمایشهای مداوم پیچیدگی و هزینه آنهاست.
بعد ازاینکه توصیف جزیی مواد اولیه بیوگاز انجام شد و نتایج امیدوارکننده بود ارزیابی دقیق اقتصادی باید دنبال گردد.
این قبل از تحقق یک پروژه بیوگاز ضروری است. تجزیه و تحلیل و توصیف مواد اولیه اجازه به تخمین هزینه ماده اولیه می دهد وقتی که به یک اپراتور واحد بیوگاز فروخته می شود.
باکتری های آستوژنیک کاهش دهنده متناوب پروتون بی نظیری هستند چونکه آنها سینترفهای اجباری هستند (بطور مثال آنها باهمدیگر با باکتریها در یک گروه مغذی متفاوت ماده اولیه را هضم می کنند).
آنها نمی توانند در یک محیط کشت خالص رشد کنند، حضور آنها تا سال 1967 بوسیله برایان و همکارانش کشف نشده بود (McCarty, 1981). اگر فشار جزیی هیدروژن در یک سطح خیلی پایینی نگهداشته شود انرژی آنها از طریق مواد اولیه استخراج می گردد.
هیدروژن یک محصول متابولیسم است و برای آنها سمی است. این باکتریهای استوژنیک نیاز به عمل سینتروپیک گونه های  استفاده هیدروژن دارند.
نقش باکتری استوژنیک کاهش دهنده متناوب پروتون برای تمام فرایند هضم بیهوازی حیاتی است چونکه انها واسطه های تخمیر را (اسیدهای چرب فرار) به مواد متانزا، اسید استیک، دی اکسید کربن، هیدروژن و مواد تک کربنه تبدیل می کنند.

لینک سفارش کتاب راهنمای بیوگاز

دکتر لیلا یوسفی- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر- کتاب راهنمای بیوگاز (انتشارات عطران)

Call Now Button