چاپ رایگان کتاب

روح انگیز ثبوتی: نویسنده کتاب “ترکش عشق” انتشارات عطران

0

روح انگیز ثبوتی: نویسنده کتاب “ترکش عشق” انتشارات عطران

نام: روح انگیز ثبوتی
متولد: آبادان
شروع کار:
در سال 76 سه داستان کوتاه به نامه های”صدای سوتش میاد و نامه یک مرده و دوگانگی”
هفته نامه آبان چاپ شده دارم.

روح_انگیز_ثبوتی_نویسنده_کتاب_ترکش_عشق_نشر_ملی_عطران_6-1536x1044

اولین مجموعه داستانم به نام”حبانه” با همکاری نشر افراز در سال 89 به چاپ رسید.

در سال 89 و 90 در سایت های فرهیختگان و لوح، چند داستانک وداستان کوتاهِ،

دو داستان چاپ شده در سایت کافه داستان. همچنین در فراخوان ادبیات بی ربط این سایت، یکی از برگزیده ها هستم و داستانم در مجموعه داستان ادبیات بی ربطی منتشرشد.

در سایت های کانون فرهنگی چوک و شب داستان و داستانک، چند داستان و داستانک، منتشر شده همچنین سه داستانک در اولین کتاب مجموعه داستان گروهی کانون فرهنگی چوک به نام “چه کسی از دیوانه ها می ترسد.

در سایت ادبی لوح، از آقای حامد حسین پور نقدی بر مجموعه داستان “حبانه” منتشر شده است.

در سال 94 به عنوان قصه پرداز در کتاب کودک، به نام (جانمی جان، حالا دیگه می دونم…) با نشر کیوان، همکاری داشتم.

ازطرف سایت “حلقه ادبی گره” دعوت به همکاری در این سایت شده ام.

در دو فراخوان  خارج از کشور شرکت داشتم.

آخرین کارم در نشریه اینترنتی فارسی زبان”پیک” در امریکا چاپ شده است.

روح_انگیز_ثبوتی_نویسنده_کتاب_ترکش_عشق_نشر_ملی_عطران5

لینک خرید کتاب ترکش عشق به قلم روح انگیز ثبوتی

Call Now Button