چاپ رایگان کتاب

ریحانه حقدار: نویسنده کتاب “صریح” انتشارات عطران

0

ریحانه حقدار: نویسنده کتاب “صریح” انتشارات عطران

ریحانه حقدار
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
معلم ادبیات
مشاور تحصیلی تیزهوشان
گوینده و نویسنده رادیو ، پادکست و نریش

گزیده ای از اشعار

مادر
کاری ندارم روضه ها را، تو تصوّر کن
که جای مادر روی چشمان است یا این که…
اصلاً نگویم دختر پیغمبری بوده ست
بینِ دَر و دیوار آسان است یا این که…
از پیشِ چشمانِ همه سر در گریبان کرد
در زیرِ چادر درد پنهان است یا این که…
هر صورتی سرخ است، امّا بی مروّت ها
این رَدِ سیلی کارِ انسان است یا این که…
خورشید ها در لا به لای دَر نمی سوزند
پیچ و خَمِ این کوچه تابان است یا این که…
پهلو شکسته رفتنت را حیدرت دیده
هر رفتنی تعبیر “پایان” است یا این که…

تقویم دل
جمعه شد بازم دوباره، جمعه روز دیگریست          
انتظار جمعه ها انگار سوز دیگریست
شنبه ها روز عجیبی گشته در تقویم دل                    
اول هفته برایم التهاب دیگریست
روز یک شنبه کمی کم می شود حال بدم     
لحظه های بی تو بودن اضطراب دیگریست
شد دو شنبه، نیمه ی هفته رسید اما چه سود؟  
نیمه های هفته انگار ابتدای دیگریست
از سه شنبه درد و آهی مانده بر تقویم تن        
درد و آهی که شبیه اشتیاق دیگریست
چارشنبه هّا فقط ساعت شماری می کنم             
گشتن هر ثانیه انگار سال دیگریست
پنج شنبه بی قراری ام به آخر می رسد           
آخر هر بی قراری با شروع دیگریست                                                
روز ها و هفته ها و ماه ها طی می شود      
حاصل هر بی تو بودن جمعه های دیگریست

Call Now Button