چاپ رایگان کتاب

زینب غفوری کفشگر: نویسنده کتاب “پیاز سوخته”انتشارات عطران

0

زینب غفوری کفشگر: نویسنده کتاب “پیاز سوخته”انتشارات عطران

زینب غفوری کفشگر هستم متولد 1362 در یک خانواده پرجمعیت. از دوران نوجوانی دستی بر نوشتن داشتم و از این که افکار و خیال های خود را روی کاغذ بیاورم آرامش می گرفتم. از هفده سالگی در یکی از انجمن های ادبی شهر بابل حضور داشتم. در طی جلسات زیاد و فراگیری از محضر اساتید و دوستان توانستم قلمم را سمت وسویی دهم.

تقریباً از سال90 عهده دار انجمن ادبی داستان در کتابخانه شهیدان نجاریان بابل بودم تا زمان شیوع کرونا.

عضو شورای داستان بسیج هنرمندان استان هستم. در طی این سال ها در جشنواره های کشوری و استانی توانستم رتبه هایی را کسب نمایم.در زندگی ایده ها و عقاید خاصی را برای خود دنبال می کنم. نه رویاهای بلند پروازی در ذهن دارم و نه خیال زمین نشینی. سعی کردم ایده ها و فکرهایم را آن قدر بلند تکرار کنم و برای دیگران بگویم تا بر خود و کائنات واجب شود رسیدن به آن. همواره همه آدم ها برای من قابل احترام و دوست داشتنی هستند حتی کسانی که به خیال خود آسیبی به من زدند. در زندگی پیرو یک اصل و شعار در زندگی ام هستم و همیشه سرلوحه خود قرار دادم. در زمان بودن در کنار دیگران آن قدر خوب باشم تا بزرگترین تنبیه برای آن ها گرفتن خودم باشد از آن ها.دوست داشتم قسمتی از داستانی که حذف شد را در ادامه بیاورم.

زینب-غفوری-کفشگر-نویسنده-کتاب-پیاز-سوخته-نشر-ملی-عطران-5

حال دلت که خوب باشد

مرد باید معتاد باشد.«حال دلت که خوب باشد آدم ها دوست داشتنی اند. حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی، به امروزت که با دیروز چه فرقی داشتی؟ حال دلت که خوب باشد می شوی همبازی بچه ها و برای عزیزانت همیشه وقت داری و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد.» با شنیدن صدای در، چشم از نوشته های مجله برمی دارم. مجله را روی سنگ اپن می گذارم . به سمت گاز می روم. قاشق چوبی را در قابلمه می گردانم.

Call Now Button