چاپ رایگان کتاب

سعید حمیدی: نویسنده کتاب “شبیـه سـازی تزریـق آب هوشمنـد بـر روی میـزان بازیافـت نفـت ” نشر عطران

0

مقدمه

مخازن هیدروکربوری با عمر بالا درصد بالایی از مخازن هيدروکربوری موجود در دنيا را تشکيل مي­دهند. بخش زیادی از مخازن کشور ايران نيز از این نوع مخازن نفتی با عمر بالا مي­باشند.

با توجه به اهمیت ادامة تولید از این نوع مخازن، اهمیت روش­های ازدیاد برداشت از مخازن هيدروکربوری نیز افزایش می­یابد.

از طرفی روش­های ازدیاد برداشت قدیمی ­تر مانند سیلاب­ زنی آب و یا تزریق آب نیز در همة شرایط قادر به بهبود تولید قابل قبولی از مخازن نمی­باشند.

لذا بررسی روش­های نوین ازدیاد برداشت مانند روش­های تزریق آب هوشمند به درون مخازن هیدروکربوری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می­باشند.

روش­های نوین ازدیاد برداشت روش­هایی جدید در صنعت ازدیاد برداشت از مخازن محسوب شده که طی سالیان اخیر مورد توجه بسیار زیادی از سوی مهندسان نفت قرار گرفته ­اند.

این روش ­ها با بکارگیری مکانیزم­­ های متفاوت از روش­­های پیشین و سنتی، باعث افزایش بیشتر تولید از مخازن هیدروکربوری می­شوند و نوعی تکنولوژی جدید در این زمینه محسوب می­گردند.

از همین رو مورد توجه بیشتری از سوی پژوهشگران قرار گرفته ­اند که با بکارگیری مکانیزم­­هایی بر روی ضریب بازیافت نهایی مخزن تأثیر می­گذارند و آن را افزایش می­دهند.

با توجه به مطالب ذکر شده، در این کتاب مدل مربوط به یک روش نوین ازدیاد برداشت (تزریق آب هوشمند) با استفاده از شبیه­ ساز قدرتمند اکلیپس ساخته شده و حل می­شوند تا نتایج شبیه­ سازی مربوط به این مدل مورد آنالیز و بررسی قرار گیرد.

سعید-حمیدی-نویسنده-کتاب-شبیه-سازی-تزریق-آب-هوشمند-بر-روی-میزان-بازیافت-نفت-نشر-عطران2

لینک خرید کتاب ” شبیـه­ سـازی تزریـق آب هوشمنـد بـر روی میـزان بازیافـت نفـت”

نویسندگان “سعید حمیدی جلیانی؛ محمدعلی دهقان؛ سید فخرالدین طاهرزاده موسویان؛ مجید پاکزاد”

Call Now Button