چاپ رایگان کتاب

سپیده خطی: نویسنده کتاب “خوره روح” انتشارات ملی عطران

0

سپیده خطی: نویسنده کتاب “خوره روح” انتشارات ملی عطران

سپیده خطی ، متولد شانزده شهریور ۶۹.

سپیده-خطی-نویسنده-کتاب-خوره--روح-نشر-ملی-عطران1

دختر بچه ای ۱۱ ساله که یک شب بی آنکه بفهمد پا به دنیای تخیل و قصه پردازی گذاشت، سابق براین حتی از نوشتن یک انشای ساده هم فراری بودم، انگار قلم در دستانم قفل میشد و مغزم حوصله ی تلاش نداشت! یک شب تابستانی گرم بود،تلاش پنکه سقفی برای خنک نگه داشتن فضا در آن سال ها کم از جهاد نبود، مازاد بر صدای وِزوز پشه ها آن هم از پشت پشه بند! خوابم نمیبرد چراغ اتاق روشن بود ،خواهرم درس میخواند، و من و برادر کوچکم زیر پشه بند شیطنت میکردیم ، با تُرش رویی خواهرم برادرم خوابید من بیدار ماندم، کاغذ و قلمم را برداشتم و شروع کردم به نوشتن ، پشه ها هم از لای درز پشه بندی که مادر دوخته بود، جستن و یک نیش نرمی به رگ هایم می زدند، قربان دستای مادرم بروم آنچنان کوک های بزرگی به پشه بند زده بود که حتی مالاریا هم تلاشش نتیجه میداد!

سپیده-خطی-نویسنده-کتاب-خوره-روح-نشر-ملی-عطران-4

یک داستان دو صفحه ای نوشتم ، آنقدر ذوق داشتم که همان شب برای خواهرم خواندم ، خودم بیشتر از همه از داستانم کیف کردم، و از آن سال به بعد تمام علاقه ی من در نویسندگی خلاصه شد، بزرگ شدم ، دانشگاه رفتم، لیسانس، فوق لیسانس ، دکتری، و استاد دانشگاه شدم ،اما در همه این سال ها نوشتم و نویسندگی کردم، من قبل از اینکه محصل، دانشجو، محقق، استاد باشم یک نویسنده ام ، برای نوشتن دنبال موضوعات و قصه های تکرار نشده نیستم، سال ها گذشت تا فهمیدم قصه ی همه ی آدم های دنیا تکراریست ، نگارش من و نگاه من است که می تواند قصه های تکراری را جور دیگر روایت کند، و من هنوز هم مانند ۱۱ سالگی ام از خواندن نوشته هایم کیف میکنم.

سپیده-خطی-نویسنده-کتاب-خوره-روح-نشر-ملی-عطران

لینک خرید کتاب خوره روح به قلم خانم سپیده خطی

Call Now Button