چاپ رایگان کتاب

شیما زنگنه: نویسنده کتاب “هیچ کدام از ما واقعاً خودمان نیستیم” نشر ملی عطران

0

شیما زنگنه: نویسنده کتاب “هیچ کدام از ما واقعاً خودمان نیستیم” نشر ملی عطران

اینجا شبیه من نیست اصلا

اینجا

درست همین جایی که نشسته ام

خوزستان

اهواز

زیتون کارمندی

اصلا چه فرق می کند کارگری

یک خیابان تقریبا خسته با اتفاق های غلیظ

چه فرق می کند

شیمای ده ساله باشم

یا یک سالگی ام را بازی گوشی کنم

با شاید به سی سالگی ام بخندم

نه باید همان دختر سی و چند ساله ای باشم

که دلش می خواهد

بر نخورد به بیست سالگی اش

شیما-زنگنه-نویسنده-کتاب-هیچ-کدام-از-ما-واقعا-خودمان-نیستیم-انتشارات-عطران1

صد دانه  یاقوت های پیراهنت را

باید به آتش بکشم

نمی دانم

 اگر همان پیرزن پشت در مانده ی هفتاد سالگی همان دختر  بازیگوش باشم چه؟

شیما زنگنه هستم کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم، عاشق پاییزم و فکر می کنم زندگی من به دو بخش کاملا متفاوت تقسیم شده،بخشی از آن از بدو تولدم تا بیست تیر ۹۰ که دیگر مادرم نفس نکشید و دنیای سخت بعد از آن روز….با کلمات زندگی می کنم، فکر می کنم، حرف می زنم و تصمیم می گیرم.

شیما-زنگنه-نویسنده-کتاب-هیچ-کدام-از-ما-واقعا-خودمان-نیستیم-انتشارات-عطران2

سخت می شوم گاهی و آسان رد می شوم هر بار، پدرم همراه همیشگی و معلم تمام زندگی من است و خانواده ای که به راستی  برایم عاشقی ها کردند، نوشتن حالم را خوب می کند مثل فیلم خوب دیدن مثل خواندن یک کتاب عالی از نویسنده ای گمنام، مثل راه رفتن زیر باران بی چتر…

کتاب ها:

متولد ماه سیزده
اتاق ساعت صفر
نگران که می شوی پاییز می شود
نکند بوی گیاهی بدهم با دود
در دنیای واقعی باران می تواند آدم بکشد
هیچ کدام از ما واقعا خودمان نیستیم

شیما زنگنه/بهار ۱۴۰۰/اهواز

شیما-زنگنه-نویسنده-کتاب-هیچ-کدام-از-ما-واقعا-خودمان-نیستیم-انتشارات-عطران3

لینک خرید کتاب “هیچ کدام از ما واقعاً خودمان نیستیم” اثر “شیما زنگنه”

Call Now Button