چاپ رایگان کتاب

طاهره خواجه زاده: نویسنده کتاب “تأثیر اعتیاد بر نیمرخ روانی خانواده ” انتشارات عطران

0

اعتیاد

یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه‌بخش خواهد بود. فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور می‌گردد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی درزمینه­ های مختلف می‌گردد. هم‌چنین ویران گری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به‌طورجدی به مخاطره می‌اندازد (ملکشاه، 1390).

طاهره-خواجه-زاده-نویسنده-کتاب-تأثیر-اعتیاد-بر-نیمرخ-روانی-خانواده-انتشارات-عطران3

در جامعه ابهامات زیادی در مورد مصرف مواد وجود دارد. درگذشته نه‌چندان دور، مواد عبارت از چیزی بود که برای تسکین درد، ناراحتی و بیماری مصرف می‌شد. امروزه از مواد یک تلقی کاملاً منفی وجود دارد، بدیهی است که مواد، منافع (موقت)، چندی ازجمله کنترل درد و اضطراب، تقویت احساس توانایی دارد و مواد می‌تواند موجب بروز رفتارهای اجباری، عجیب و غیرمنطقی هم بشود. به علت همین تأثیرات دوگانه (منافع و مضرات)، است که غالباً نمی­توانیم مسائلی از قبیل مصرف مواد، مصرف بد مواد و سوءمصرف آن را به‌درستی از هم متمایز سازیم.

طاهره-خواجه-زاده-نویسنده-کتاب-تأثیر-اعتیاد-بر-نیمرخ-روانی-خانواده-انتشارات-عطران2

کمک به خانواده برای دست‌وپنجه نرم کردن با هزاران مشکلی که در زندگی روزمره پیش می‌آید در کوتاه‌مدت نقشی حیاتی پیداکرده‌اند. بسیاری از مشکلات داخلی هستند و به رابطه زناشویی زوجین، نیاز به کنترل احساسات قابل‌انفجار، تعارض نقش و از این قبیل مربوط‌اند؛ بقیه مشکلات هم به رابطه بین خانواده و محله زندگی و اطرافیان آن مربوط می‌شوند مانند درگیری با همسایگان، اقتضائات کار نیاز به رفتار قاطعانه و از این قبیل (جودیت، 1939).

طاهره-خواجه-زاده-نویسنده-کتاب-تأثیر-اعتیاد-بر-نیمرخ-روانی-خانواده انتشارات عطران

لینک خرید کتاب “تأثیر اعتیاد بر نیمرخ روانی خانواده” اثر ” طاهره خواجه زاده”

Call Now Button