چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی و شناسایی بحران های زیست محیطی حوزه دریای خزر(محمد محمودی)

0

عنوان مقاله:

بررسی و شناسایی بحران های زیست محیطی حوزه دریای خزر

نویسنده:

محمد محمودی

چکیده:

فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر، نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند.
چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر به گونه ای است که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه نود و پایان گرفتن جنگ سرد، تحولات بسیار عظیمی در موقعیت ژئوپلیتیکی جهان به وجود آورد، یکی از مهمترین مراکزی که تأثیر چشمگیر آن، آثار و نتایج بسیار مشهود و مؤثری بروز داده است.
تحولات در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز می باشد و در این میان ، حوزه ژئوپلیتیکی دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی، ذخایر غنی نفت و گاز و کشورهای تازه استقلال یافته در منطقه دارای اهمیتی خاص است.
کشورهای ساحلی این حوزه، شامل ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با بیش از ۲۴۵ میلیون نفر جمعیت و برخورداری از ذخایر عظیم انرژی فسیلی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، کانون توجه بین المللی و محل رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی شده و این موقعیت ویژه، قابلیت های مناسبی را در سطح بین المللی، در زمینه های اقتصادی و ژئواکونومیک پدید آورده است.
وجود راههای آبی مناسب نیز ارتباط آسیای مرکزی و قفقاز، افغانستان، پاکستان و ایران را با کشورهای حوزه دریای سیاه و مدیترانه و در نهایت اروپا آسانتر ساخته و مجموعه این عوامل جغرافیایی و اقتصادی، زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم کرده است.
اما به رغم این قابلیت ها، واگرایی سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه، نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای خزر و اختلاف در آن و کشمکش بر سر میدان های نفتی سبب ایجاد بحران های شدید زیست محیطی و شکل گیری زمینه های بروز بحران های سیاسی و نظامی شده است که این تهدیدات اساسی آینده منطقه را به خطر می اندازد و محیط زیست شکننده دریای خزر را با چالش اساسی روبرو می کند .
دریای خزر به لحاظ تاثیر بر شرایط آب و هوای مناطق همجوار و با برخورداری از جزایر، تالاب ها، خلیج ها و مصب رودخانه های مختلف و زیستگاهی منحصر به فرد، اهمیت بوم شناختی (اکولوژیک) به سزایی دارد.
شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهد موجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت و دریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد.لذا عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است.
که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و با چنین کاری را پر هزینه گرداند.
برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها گردد.

بانک مقالات محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button