چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: تاثيرات آموزشهای زيست محيطی در الگوی توسعه پايدار سهراب برهان ديانی، كيومرث شعبانی نژاد، فيروزه جلالی، ياسر صحرانورد

0

عنوان مقاله: تاثيرات آموزش های زيست محيطی در الگوی توسعه پايدار

نویسندگان: سهراب برهان ديانی، كيومرث شعبانی نژاد، فيروزه جلالی، ياسر صحرانورد

چکیده:

نگراني‌ها براي پايداري زيست محيطي بايد يکي از محورهايي باشد که به برنامه‌هاي آموزشي انرژي مي‌دهد. آموزش مهم است زيرا به اطمينان و ضمانت رسيدن به پايداري زيست محيطي کمک مي‌کند. آموزش کمک مي‌کند که مردم درباره فراهم کردن نيازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداختن نيازهاي نسل‌هاي آينده تصميم گيري کنند. آموزش براي توسعه پايدار در تغيير ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها يک متغير بنيادي است. برخي از قوانين و سياست‌ها در زمينه آموزش زيست محيطي به خوبي رشد يافته‌اند که قانون ملي آموزش محيط زيست از سال 1990 در ايالات متحده آمريکا، طرح ملي آموزش محيط زيست براي آينده‌اي پايدار در استراليا و طرح عملي توسعه پايدار براي آموزش و مهارت‌ها در بريتانيا از آن جمله‌اند. اين قوانين و سياست ها تعهدات محکم و مدل‌هايي را براي دولت‌هاي ديگر فراهم کرده است، هر چند تحقيقات بيشتري براي نشان دادن اثربخشي نسبي قوانين و سياست‌ها مورد نياز است. آموزش در درجه اول توسط ايالت‌هاي کانادا در نتيجه پياده سازي و اجراي قوانين و يا سياست‌هاي جديد آموزش زيست محيطي و آموزش براي توسعه پايدار فدرال کنترل مي‌شود. توافق نامه بين المللي ريو ساميت يک استراتژي را براي پرداختن به توسعه پايدار در سرتاسر جهان ترويج کرده که خواستار افزايش مشارکت جامعه در پرداختن به نگراني هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي شده است که بر روي جامعه خود تاثير مي‌گذارد. برنامه‌هاي آموزش زيست محيطي که کمک بسياري به اصلاحات آموزشي و پايداري مي‌کند، شامل متغيرهاي مختلف بسته به موقعيت، زمينه فرهنگي، و يا نگراني‌هاي جامعه مي‌شود.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید: