چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: آشنای با انواع آلودگی های آب و کنترل آن (محسن احمدی اسلاملو ، محمد تقی زبوری اصل، حسن نوبخت ، طیبه طباطبایی)

0

عنوان مقاله :

آشنای با انواع آلودگی های آب و کنترل آن

نویسنده:

محسن احمدی اسلاملو ، محمد تقی زبوری اصل، حسن نوبخت ، طیبه طباطبایی

چکیده:

آب با ارزش ترین و مهم ترین ماده مورد نیاز بشر است و در مصارف آشامیدنی، بهداشتی، کشاورزی و صنعتی کاربرد و اهمیت آن نمایان می گردد، رشد روز افزون جمعیت، ارتقای سطح زندگی، توسعه شهرنشینی، صنایع و کشاورزی از عواملی هستند که افزایش مصرف آب و تولید فاضلاب در اجتماعات را باعث شده و موجب آلودگی محیط زیست می شوند.
محدودیت منابع آب و عدم تناسب مکانی و زمانی آن موجب ایجاد چالش هایی در ایران، همانند کل جهان شده است.
به طوری که در آغاز قرن 21 تعداد 26 کشور جهان از کمبود منابع آب رنج می برده اند. این کمبود در سال 2050 حدود یک سوم از مردم دنیا را تهدید خواهد کرد.
در سال ۱۳۶۹ برای آلودگی آب تعریفی به شرح زیر ارائه داده اند. آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف اعم از فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژداش شود” براساس برآورد انجمن حفاظت محیط زیست ایالت متحده امریکا تقریبا یک سوم جریان آبهای جهان به طور مشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب برهم زده شده است به عنوان مثال افزایش میزان هدایت الکتریکی و غلظت یون های سدیم، کلر، سولفات و نیترات در آب زیرزمینی بیشتر در اثر فعالیت های خود انسان همانند عملیات کشاورزی کاربرد کودهای شیمیایی فشرده ، شرب و صنعت است.
ازدیادجمعیت و گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن و کاربرد نامناسب و استفاده بی رویه از زمین، مسائل زیست محیطی متعددی را ایجاد نموده است که آلودگی منابع آب یکی از پیامدهای مهم آن به شمار می آید. این پیامدها ممکن است هم در شکل تغییرات کیفی و هم تغییرات کمی باشند .

بانک مقالات محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button