چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: اثرات مالچها بر روی پوشش گیاهی، خاک و بیابان زایی (حسن امامی، احمد صادقی بور، حمید علیپور، شیما نیکو )

0

عنوان مقاله:

اثرات مالچها بر روی پوشش گیاهی، خاک و بیابان زایی

نویسنده:

حسن امامی، احمد صادقی بور، حمید علیپور، شیما نیکو

چکیده:

یکی از مهمترین فرآیندهای طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک و فراخشک. فرسایش بادی است.
این فرایند در شرایطی رخ می دهد که علاوه بر وجود خاک حساس، باد دارای حاکمیت و سرعت قابل توجه باشد.
انتقال ذرات خاک به صورتهای مختلف معلق، جهشی و خزشی انجام می گیرد و باعث خسارتهای جدی به محیط زیست می شود.
استفاده از مالچ پاشی علاوه بر اینکه خود از فرسایش بادی جلوگیری می کند، با افزودن مواد مغذی به خاک باعث رشد گیاهان شده و فرسایش را باز هم کاهش می دهد.
تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک در اثر فعالیتهای انسانی و شرایط اقلیمی را بیابان زایی گویند.
این پدیده امروز به صورت یک معضل جدی دامن گیر جوامع بشری شده و سالانه خسارات جبران ناپذیری را از جلوه های مختلف به بخشهای اقتصادی و اجتماعی وارد می نماید.
بیابان زایی یک تهدید جدی برای مناطق خشک به شمار می آید.
جابه جایی تپه های ماسه ای از فرایندهای بحرانی بیابان زایی است که هر ساله زمین های کشاورزی و سایر منابع زیستی و حیاتی را مورد تهدید قرار می دهد.
یکی از شیوه های کنترل ماسه های روان، مالچ پاشی در سطح آن ها می باشد.
مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button